onsdag 6 maj 2020

Medlemsblad 3 2020

Medlemsbladet Nr 3 2020 IFS Uppsala 

Information om Covid 19 

För er som känner er rädda och osäkra i förhållande till coronavirusets framfart, kan vi hänvisa till Uppsala Kommuns hemsida för en bra och heltäckande information.  Adress: uppsala.se klicka på Information om coronaviruset.

Inställda aktiviteter 

De cafékvällar som var planerade 27 april och 11 maj är tvungna att flyttas på framtiden med tanke på den rådande coronapandemin. Likaså är sommarfesten i juni tyvärr inställd.

Virusanpassade aktiviteter 

kommer vi att försöka ordna antingen virtuellt via telefon, dator eller utomhus.

Elisabet Alpohnce föreläser virtuellt 19 maj kl 18.00 

Elisabet Alphonce är utvecklingsledare inom Uppsala kommun och kommer att beröra tre viktiga ämnen. Inventeringen av behov hos personer med psykiska funktionshinder i Uppsala kommuns omsorg. Vård och insatsprogrammet - en digital kunskapsbas för evidensbaserade vård- och behandlingsinsatser vid schizofreni FunkITlyftet - ett projekt som tillgängliggör modern teknik för  våra målgrupper. Vill du vara med skicka ett mejl till kurt55nyberg@gmail.com, så får du detaljerad information om hur mötet går till.
Virtuell studiecirkel för själverfarna
Är du intresserad av att vara med så kan du meddela Kurt. Han försöker ordna det lämpligaste sättet att mötas. Man kan ha telefonsamtal med sex deltagare, eller träffas i någon datorstödd applikation.
Kurt Nyberg tel 073 073 46 52

Anhörigstöd

 IFS kommer att ha anhörigstöd i samarbete med Röda korset. Vi kommer att hålla kontakt med de som har visat intresse för vår anhöriggrupp. Du som är anhörig och vill prata med någon kan kontakta oss via mejl, så hör vi av oss: anhorigstod.uppsala@redcross.se eller linda.sundell12@gmail.com.
En anhöriggrupp planeras till hösten.

Virtuella Kompisgrupper 

är ett annat alternativ. Då använder vi telefon eller dator för att prata om våra vardagsliv och annat som man kommer på. Om du tycker det skulle vara roligt att prata med människor som har liknande  erfarenheter men många olika liv och lösningar kan detta vara ett bra sätt att skaffa nya kontakter eller hålla gamla relationer levande. Ring Kurt eller Linda.

Vårpromenader 

Nytt för i år är promenader i Stadsparken. Varje tisdag kl 14.00 möts vi vid ingången till parken (fontänen) för en stärkande promenad på en halvtimme till en timme. Det erbjuds möjligheter till att lära känna varann bättre och utbyta erfarenheter och intressen.
Vill du höra mer kontakta: Beatrice Thorsell tel 076 084 87 81, eller Lina Henriksson tel 072 021 99 47

Höst- och skördefest 

Tid: 15 september, kl 18.00. Plats: Valegården, Alsikegatan 6, (Buss 10 mot IKEA). När
skördetröskorna har ringlat färdigt på åkrarna, svanarna lyft och dagarna blivit lite kortare, ställer vi till med en riktig brakfest för att kompensera de inställda arrangemangen i våras och somras. Tema: Spannmål och grönsaker. Till festen kommer ett par representanter för (H)järnkoll som presenterar vad uppsalaföreningen gör. Som vanligt sjunger vi tillsammans och myser.

Lite om (H)järnkoll 

(H)järnkoll Uppsala har funnits till sedan 2009 och har sedan dess växt fram som en viktig aktör i brukarrörelsen. Organisationen fungerar som ett paraply över de flesta brukarföreningarna i Uppsala län, bl a IFS, Balans, Attention och OCD-förbundet. Hjärnkolls ändamål är enligt stadgarna:
Att arbeta för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Att bedriva och utveckla ambassadörsverksamhet i Uppsala län på basis av de erfarenheter som gjorts inom kampanjen Hjärnkoll 2009- 2014. Med ambassadörsverksamhet avses förmedling av uppdrag där personer med egen erfarenhet medverkar i konferenser, utbildningar, evenemang, intervjuer m.m. Att rekrytera, utbilda, fortbilda och stödja ambassadörerna och medlemsorganisationerna samt skapa nätverk där erfarenhetsutbyte kan ske. Att samverka med andra berörda organisationer regionalt och nationellt.
Viktigast i (H)järnkoll är ambassadörerna som går ut och berättar sin egen historia för grupper bestående av olika konstellationer. De får höra en personlig berättelse om vägen från akut sjukdom till ett gott liv. De som berättar är experter på sina egna liv och utbildade för att berätta om dem på ett sätt som tar vara på återhämtningens positiva händelser, utan att för den skull undvika de svårigheter som finns. Varje berättelse är helt unik och berörande, samtidigt som den ger lyssnarna värdefull information om hur vård och omsorg uppfattas från patienters/brukares perspektiv. Bland ambassadörerna finns även personer som bjuder på sång och musik, bildkonst, teater och diktläsning. I publiken märks bl a läkare, sjuksköterskor och personal inom kommunerna. (H)järnkoll märks även ute bland allmänheten. 5 minuter 5 maj är en aktion på gågatan mitt i stan där man fångar människor i flykten för att prata om psykisk ohälsa och bryta mot de många fördomarna. På sommaren brukar ambassadörerna tillsammans med människor från träffpunkterna i länet åka ut på några Badresor där man går runt bland badgästerna och bjuder på en vattenflaska, lite informationsmaterial och några meningar om hur vanlig psykisk ohälsa är. Ibland kan riktigt bra samtal växa fram. Under hösten infaller Psykiatridagarna med föreläsningar av kända namn i branschen. Mest spektakulär är emellertid Galenfestivalen som numera infaller i augusti. Under en dag pågår heltäckande underhållning med hundratals besökare. Då kan ambassadörer och andra uttrycka sig på konstnärliga och lekfulla sätt och fira att de finns till. Många aktiviteter finns för barn: Ponnyridning, ansiktsmålning och ett hattmakeri som utmynnar i hattparaden. Galenfestivalen är också mediabevakad.