onsdag 30 november 2022

torsdag 10 november 2022

Psykaitriveckan

 Tre dagar har gått av psykiatriveckan, men det är inte försent att annonsera morgondagens aktiviteter. Veckan är helt digital så gå in och titta.

Länk till Psykiatriveckan 2022

Fredagen den 11 november, kl. 13.00-15.00

 

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05

 


Psykosvårdens Ungdomsteam –
en framgångsrik verksamhet

Åsa Wicklén, avdelningschef, psykosvårdens ungdomsteam
Linda Sundell, styrelseledamot IFS Uppsala, Hjärnkollambassadör

14.00 Paus
14.20 Nyttan med Personligt ombud20 års lärdomar som PO i Uppland – Ulrika Lundblad, personligt ombud i Enköping och Håbo


onsdag 5 oktober 2022

Världsmentalhälsodagen Världsdagen för psykisk hälsa 10/10

IFS firar den här dagen med en träff på Valegården/Föreningen Verkstan Alsikegatan 6 i Uppsala. Ludvig Mörck som kommer för att berätta:om en spelidé: Träsklandet  10 oktober kl. 18‐20

andra aktiviteter:

Hjärnkoll Uppsala delar ut flyers utanför centralstationen i Uppsala mellan kl 7 och 9 på morgonen. Vi var 5 Hjärnkollambassadörer och supportrar som delade ut 1500 flyers och lät alla som passerade höra om vår kampanj.


Olika bilder av psykisk (O)hälsa - WMHD 2022

 ordnades av NSPH Riks och går att se på länken ovan.

OLIKA BILDER AV PSYKISK (O)HÄLSA
För den som lever med psykisk ohälsa kan fördomar och skam vara lika svår att bära som symptomen i sig. Din inställning till psykisk ohälsa kan förändra någons liv.
Lyssna & sprid kunskap!
Inbjudan är öppen för alla. Livesänds digitalt!
Datum: 10/10 kl. 13.00 – 16.00

Loppet för psykisk hälsa samlade 1350 personer i Stockholm 1/10, och loppet pågår virtuellt till den 10/10. IFS anmälde sig och samlade ihop 34,7 km totalt bland besökarna i Brukarföreningarnas rum under onsdagseftermiddagen.

"Mental Health Run är ett välgörenhetsevenemang med syfte att synliggöra hur viktigt fysisk aktivitet är för den psykiska hälsan. Allt överskott från loppet går oavkortat till den psykiatriska forskningen och genom att medverka bidrar du därmed till att forskningen får mer pengar."    https://mentalhealthrun.se/
Titta på goda tips på Folkhälsomyndighetens sida om psykisk hälsa: https://dinpsykiskahalsa.se/
"Fyra av tio vuxna i Sverige svarar i enkätundersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av befolkningen uppger också att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa. Det kan exempelvis gälla en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat." Folkhälsomyndigheten 2021

FN har en sida om Världsdagen för psykiaks hälsa:
https://unric.org/sv/10-oktober-ar-varldsdagen-for-psykisk-halsa/
De personliga, sociala och ekonomiska kostnaderna av psykisk ohälsa är enorma. Runt om i världen kan länder gynna sina ekonomier genom att investera i mentalvård – samtidigt som det förbättrar människors välbefinnande och sällskaplighet.
----
 Inget vaccin kan bromsa spridningen av psykiska sjukdomar, och det krävs betydande och bestående investeringar i förebyggande åtgärder.
---
 FN: s generalsekreterare António Gutteres i samband med Världsdagen för psykisk hälsa: ”Vi kan inte längre ignorera behovet av en massiv insats av investeringar i psykisk hälsa. Vi måste agera tillsammans nu för att göra mentalvård av hög kvalitet tillgänglig för alla som behöver det.”

---

Medicinhistoriska museet - föreläsning 9 okt

Plats:Medicinhistoriska museet
Tid: Söndag 9 oktober | Föreläsning 13.30-14.30 | Öppet 13-17

Björn Mikael Nilsson: Skapande och schizofreni – Om Carl Fredrik Hill

1873 reste Carl Fredrik Hill till Paris för att bli landskapsmålare. Han var övertygad om sin begåvning och målet var att få guldmedaljen på den stora Parissalongen. Drömmen om berömmelse och konstnärligt erkännande tog dock tvärt slut när han fyra år senare insjuknade i en kronisk psykos.

Sjukdomen medförde en ofantlig omvälvning i Carl Fredriks liv, men den rubbade inte hans kreativa kraft. Han fortsatte att skapa bilder under hela sitt återstående liv. Under 1900-talet kom till slut erkännandet, både för landskapsmåleriet och med tiden också för sjukdomsbilderna. Carl Fredrik Hill räknas idag som en av Sveriges viktigaste konstnärer.

Björn Mikael Nilsson är psykiater och överläkare vid Akademiska sjukhuset

Entré: 40 kr.

Utöver föredraget kan du besöka utställningarna på egen hand och träffa våra museivärdar som gärna berättar mer.

---

IFS kan betala entrén för medlemmar som går på detta föredrag.

onsdag 28 september 2022

Mental Health Run IFS deltar onsdag 5 oktober

IFS vill vara med och uppmuntra till rörelse. Därför kommer vi att ordna möjlighet att springa, gå eller sitta stilla i anslutning till Mental Health Run. Vi välkomnar Dig som vill vara med att komma till Brukarföreningarnas rum mellan 12 och 16 på onsdag den 5 oktober. Därifrån kan man göra en liten runda. Den virtuella delen av Mental Health Run har valfri sträcka.

Besökarna i Brukarföreningarnas rum 5 oktober har sammanlagt gått eller sprungit en sträcka på 35,7 km

Välkommen!

Så här skriver organisatörerna själva om loppet:

 "Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. För åttonde gången i rad anordnar vi Mental Health Run.

Mental Health Run 2022 startar den 1 oktober på Djurgården i Stockholm.
Mellan den 1 och 10 oktober kan du delta i den virtuella upplagan loppet

I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

Vi är inte vinstdrivande utan vårt överskott doneras till den psykiatriska forskningen.

Tack för varje steg du tar."

onsdag 14 september 2022

Medlemsbladet nr 4 2022

 Medlemsblad  4, 2022

Höstfest söndagen 18 sep kl 13.00

Träsklandet - Kvällsöppet på Valegården/Verkstan 10 oktober kl. 18‐20

Så här skriver Ludvig Mörck som kommer för att berätta: Jag tänkte att jag börjar med att presentera spel som konstnärligt undersökande, design och speldynamik. För att rama in sedan berättar jag lite om träsklandet eller grundtanken som föranledde undersökandet.
Sedan har jag några punkter, det finns mer men jag tänker att målet är att ta sig igenom på ca 10 minuter sedan kan man väll expandera disskusionen utefter vad som är lämpligt.

Mina punkter är
Att många psykiskt sjuka har följande egenskaper och det kanske går att få spel på för att utveckla ekonomiska sociala mentala förutsättningar.

Punkterna
Mental uthållighet 

Erfarenhet
Mental medvetenhet
Personlighet och vilja dynamik
Intressanta personer


 

Levande bok - Måndag 21 november kl 18‐20 på Verkstan/ Valegården 

Läs mer på länken


onsdag 31 augusti 2022

Levande bok - vad är det?

Levande bok innebär att människor får chansen att möta dig då du berättar om en särskild upplevelse i livet. Det kan bli ett möte mellan två eller flera, max 15 åhörare, som ställer frågor till dig. Frågorna kan vara oväntade, men de skall ansluta till den titel du valt för din presentation. Ibland kan du få frågor som du inte vill svara på och då säger du bara det. Ofta kan frågorna ge dig nya perspektiv på din berättelse. Det utvecklar din erfarenhetskunskap att fundera kring dem.

Att vara Levande bok ger möjlighet till utveckling, eftersom man kan få frågor som väcker viktiga tankar som man kan lägga till i sin egen berättelse.

IFS Uppsala ordnar en kurs för medlemmarna i att vara Levande bok. Så här går det till: Du väljer en titel som levande bok. Du berättar något om en erfarenhet som betytt mycket för dig. (max 5 minuter). Därefter är det åhörarnas tur att ställa frågor kring temat. Sessionen avslutas efter 20 minuter

Vi berättar turvis för varandra i grupper om max fem personer. Så blir det flera anmälda till kvällen gör vi flera grupper. Att vara Levande bok för varandra är ett bra sätt att lära känna varandra och det skapar en fin vi-känsla.  Efter detta pratar vi tillsamman om vad vi varit med om, hur det känns och saker en kan tänka på när en är Levande bok. Till exempel finns det olika sätt att förklara varför man inte vill svara på vissa frågor.


Höstens aktiviteter

 

Länken till Medlemsblad 3 

Samtliga våra medlemsblad läggs upp på sidan Medlemsblad

 Nästa medlemsblad kommer att tryckas och distribueras i slutet av nästa vecka.

Några av höstens aktiviteter. 

  • Höstfest söndag 18 sept kl 13.00 hålls på Verkstan/Valegården Alsikegatan 6 i Uppsala.
  • IFS kvällsöppet på Verkstan/Valegården 10/10 kl.18-20 Ludvig Mörk presenterar och diskuterar en speidé som han jobbar med. Där kan man möta utmaningar som har med psykisk ohälsa att göra. 

 

onsdag 13 april 2022

Kommande aktiviteter med IFS

Besök på  Infoteket  den 25 april kl 15.30
IFS gör ett livebesök på Infoteket som ligger vid Kungsgärdets vårdcentral. Vi gör besöket den 25 april kl 15.30.

 Matlagning med IFS den 16 maj kl 18-20 
Kvällsöppet på Valegården/Verkstan med enkel matlagning 16 maj kl 18-20 Vi gör förrätt, huvudrätt och efterrätt vegetarisk måltid.

Sommarfest 8 juni kl 18.00 
På Valegården/Föreningen Verskstan.  Michael Jestin Funktionsrätt Uppsala kommun kommer som gäst,

Har du några tankar om vad vi kan prat med politiker om
Vi skrev det här brevet till föreningarna i Brikarnätverket och söker samarbete.

Finns intresse i er förening för att vara med och anordna en träff med politiker som handlar specifikt om psykiatrifrågor i vård och omsorg?


På NSPH-mötet den 7 april väckte IFS frågan om det fanns intresse/planer i föreningarna om att driva frågor gentemot politiken inför valet i höst. Vill er förening göra gemensam insats för att påverka politiken? Svara senast 30 april till info@ifs-uppsala.se så börjar vi planera ett möte.

Eftersom vi erfarit att psykiatrins budget är väldigt begränsad, så att det inte finns möjlighet att genomföra politikers eller föreningars förslag, så vill vi ha en diskussion med politiken om hur medel ska fördelas. Psykiatriambulansen(PAM), Peer Support och självvald inläggning är några exempel på förslag som kan förbättra tillgänglighet och brukarinflytande i linje med nationella satsningar. 

Självvald inläggning är en metod som förvandlar patientens syn på inläggning och som forskningen visar minskar antalet inläggningsdagar och framför allt minskar behov av tvångsvård. Forskning har bedrivits bland annat i Stockholm och det har resulterat i att politiken där har bestämt att självvald inläggning ska praktiseras på varje psykiatrisk klinik med slutenvård.

Peer supporters har vi fått upp på HSVOs dagordning, men vi behöver försäkra oss om att pengar öronmärks för denna typ av tjänster. Det är en viktig erfarenhet som gjorts i andra delar av landet

Under benämningen prehospital vård har man utrett PAM och funnit att det inte finns tillräckliga medel för en sådan. Därför planerar psykiatrin för mobila team. Det gäller att kvaliteten på dessa mobila team blir tillfredsställande för olika patienters behov.  Till exempel i Socialstyrelsens riktlinjer för Schizofreni finns mobil verksamhet väl beskriven och har hög prioritet. Den inledande kostnaden kan vara hög men man räknar med att resultatet blir bättre omhändertagande och mindre antal inläggningar som på sikt ger flera vinster i form av minskade kostnader och bättre mående hos patienterna.

onsdag 6 april 2022

torsdag 24 februari 2022

Peer Support fungerar i Borås 21 mars kl 18.00

 Föreläsning Måndag 21 mars kl 18.00. Digitalt möte i Vårt föreläsningsrum

Personlig Egenerfaren Resurs, en Peer, är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin. Det är en anställd med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som fungerar som kamratstödjare åt en eller flera patienter som behöver lite extra stöd förutom från den ordinarie personalstyrkan.

Stefan Scott-Johansson är en Peer inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara kamratstödjare.  

Medverkar gör också Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på SÄS i Borås.

Psykiatrin i Uppsala är nu intresserade av att veta hur Peer Support fungerar så vi får se vad som händer. 

Anmäl dig till Linda 073 690  29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com


 

 


onsdag 16 februari 2022

Årsmöte för IFS Uppsala län 21 februari kl 18.00

IFS kommer att hålla årets årsmöte helt digitalt. Årsmöteshandlingarna finner du här nedan:

 
Anmäl dig till årsmötet genom att skriva till  

onsdag 9 februari 2022

Möte om brukarinflytande 15 febrari kl 18.00

 Välkommen till Vårt föreläsningsrum. Vi gästas av Karolina Mark och vi kommer bland annat att ta upp tanken nedan. 

 

Ett Brukarråd för psykiatri med Sjukhuset, Regionen och Kommuner

  • Brukarföreningarna har inte energi för att vara med på brukarråd på onödiga nivåer
  • Det behövs en möjlighet för föreningarna att möta alla som har inverkan på vård och omsorg.
  • Föreningarna har många erfarenheter som knyter an till världen utanför sjukhuset
  • Socialstyrelsens riktlinjer är ett viktigt redskap för att påverka vården.
  • Riktlinjerna fokuserar en del på samverkan mellan Regionen och kommunerna

Hur kan vi som förening vara med att påverka utvecklingen av vård och omsorg inom psykiatri och socialpsykiatri? Vi får reda på en hel del saker när vi pratar med våra medlemmar. Det kan handla om människors besvär med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, sjukvård, boendestöd, socialtjänst, god man etc. Människor är helt enkelt inte bara psykiatripatienter, trots att de har en diagnos. De använder en hel del av det samhällsstöd som finns och de upplever dess för- och nackdelar.

Vi kallar oss för brukarföreningar, dels för att vi representerar brukare(användare) men också för att vi deltar i brukarråd. En brukare är mer än en patient, det handlar om att utnyttja en rad av samhällets resurser, där sjukvården bara är en av facetterna. Ett brukarråd för psykiatri bör behandla alla aspekter av samhällsstöd för att ge deltagarna ett rimligt fokus.

Därför borde man utvidga brukarrådet för verksamhetsområde psykiatri till att omfatta deltagare från Akademiska sjukhuset, Regionens kunskapsstyrning och kommunerna. Eventuellt borde även FK, AF, överförmyndarnämden och andra samhällsorgan vara med för att diskussionen skall bli helgjuten.

Socialstyrelsens riktlinjer betonar en starkare samverkan kring den personcentrerade behandlingen. Föreningarna kan ofta peka på riktlinjerna när de föreslå att åtgärder skall göras för att förbättra vård och omsorg. Med ett nytt bredare brukarråd skulle många vinster kunna hämtas hem.Vänligen

Kurt Nyberg Ordf IFS Uppsala