onsdag 19 april 2023

Medlemsblad 2 2023

Här är länken

Infoteket har en kväll om Schizofreni 26/4 kl 18-20

Kväll om schizofreni, anordnad av Infoteket och IFS: 26 april kl 18-20. Infoteket och visningstorget finns på Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. Åsa Konradsson Geuken kommer att berätta om sin erfarenhet som anhörig och sin forskning om schizofreni. Kurt, Maj och Linda deltar med varsin Levande Bok.sa Detta sker i samverkan med Hjärnkoll Uppsala län. Alla är välkomna!

Rösthörargrupp i Uppsala

Hej alla ni som är kopplade till eller har rösthörarsymptom. Onsdagen 3:e maj, tisdagen 16:e maj samt tisdagen 30:e maj kl 17:00, träffas vi i en rösthörargrupp för dem som har haft och har problematik på detta område. Nu i vår är kursen enbart öppen för de som hör och har hört röster. Alla tillfällena på Initicia Kungsgatan 70 D Uppsala. Röster kan vara obehagliga, störande och hotfulla och kan medföra en drastiskt sänkt livskvalité. Ofta är tung medicinering ett alternativ. Men det är inte alltid medicinering är något som hjälper! Denna rösthörargrupp startar vi för att människor med den här problematiken ska få prata och dela med sig av sina erfarenheter i en trygg miljö. Om du har haft röster men nu har kontroll över dem, är du varmt välkommen då du kan vara en inspirationskälla för dem som har problem idag. Andreas och Maj leder gruppen. Anmäl dig till Kurt: 073 073 46 52, e.post: kurt55nyberg@gmail.com

Ett liv värt att leva - Vår kampanj

 I höstas kom utvärderingen av Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Det var ingen trevlig läsning med tanke på hela riket som visade på en väldigt stor ojämlikhet i vården mellan olika regioner och kommuner. 

Schizofreniförbundet har startat en kampanj: Ett liv värt att leva tillsammans med alla lokalföreningar. Förbundet vill involvera alla distrikt och lokalföreningar för att förbättra vård och insatser och låta detta tillämpas i hela landet. En arbetsgrupp har tagit fram en del material som kan användas t ex till brevmallar utifrån att man själv på ett personligt sätt kan uttrycka sig till politiker och myndigheter för att påverka de rådande förhållandena.

IFS Uppsala håller på att starta en projektgrupp där vi söker medlemmar som vill engagera sig i arbetet med kampanjen på en regional och kommunal nivå. Vill du vara med? Kontakta Linda Sundell, 073- 690 29 46, mail: linda.sundell12@gmail.com eller Kurt Nyberg, 073 073 46 52, mail: kurt55nyberg@gmail.com