torsdag 24 februari 2022

Peer Support fungerar i Borås 21 mars kl 18.00

 Föreläsning Måndag 21 mars kl 18.00. Digitalt möte i Vårt föreläsningsrum

Personlig Egenerfaren Resurs, en Peer, är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin. Det är en anställd med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som fungerar som kamratstödjare åt en eller flera patienter som behöver lite extra stöd förutom från den ordinarie personalstyrkan.

Stefan Scott-Johansson är en Peer inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara kamratstödjare.  

Medverkar gör också Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på SÄS i Borås.

Psykiatrin i Uppsala är nu intresserade av att veta hur Peer Support fungerar så vi får se vad som händer. 

Anmäl dig till Linda 073 690  29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com


 

 


onsdag 16 februari 2022

Årsmöte för IFS Uppsala län 21 februari kl 18.00

IFS kommer att hålla årets årsmöte helt digitalt. Årsmöteshandlingarna finner du här nedan:

 
Anmäl dig till årsmötet genom att skriva till  

onsdag 9 februari 2022

Möte om brukarinflytande 15 febrari kl 18.00

 Välkommen till Vårt föreläsningsrum. Vi gästas av Karolina Mark och vi kommer bland annat att ta upp tanken nedan. 

 

Ett Brukarråd för psykiatri med Sjukhuset, Regionen och Kommuner

  • Brukarföreningarna har inte energi för att vara med på brukarråd på onödiga nivåer
  • Det behövs en möjlighet för föreningarna att möta alla som har inverkan på vård och omsorg.
  • Föreningarna har många erfarenheter som knyter an till världen utanför sjukhuset
  • Socialstyrelsens riktlinjer är ett viktigt redskap för att påverka vården.
  • Riktlinjerna fokuserar en del på samverkan mellan Regionen och kommunerna

Hur kan vi som förening vara med att påverka utvecklingen av vård och omsorg inom psykiatri och socialpsykiatri? Vi får reda på en hel del saker när vi pratar med våra medlemmar. Det kan handla om människors besvär med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, sjukvård, boendestöd, socialtjänst, god man etc. Människor är helt enkelt inte bara psykiatripatienter, trots att de har en diagnos. De använder en hel del av det samhällsstöd som finns och de upplever dess för- och nackdelar.

Vi kallar oss för brukarföreningar, dels för att vi representerar brukare(användare) men också för att vi deltar i brukarråd. En brukare är mer än en patient, det handlar om att utnyttja en rad av samhällets resurser, där sjukvården bara är en av facetterna. Ett brukarråd för psykiatri bör behandla alla aspekter av samhällsstöd för att ge deltagarna ett rimligt fokus.

Därför borde man utvidga brukarrådet för verksamhetsområde psykiatri till att omfatta deltagare från Akademiska sjukhuset, Regionens kunskapsstyrning och kommunerna. Eventuellt borde även FK, AF, överförmyndarnämden och andra samhällsorgan vara med för att diskussionen skall bli helgjuten.

Socialstyrelsens riktlinjer betonar en starkare samverkan kring den personcentrerade behandlingen. Föreningarna kan ofta peka på riktlinjerna när de föreslå att åtgärder skall göras för att förbättra vård och omsorg. Med ett nytt bredare brukarråd skulle många vinster kunna hämtas hem.Vänligen

Kurt Nyberg Ordf IFS Uppsala