onsdag 24 januari 2024

Verksamhetsplan och projektskisser


Verksamhetsplan  Projektskisser går att läsa om du klickar på länkarna. Här är en sammanfattning.
Verksamhetsplan och projekt              

Vi lägger upp både Verksamhetsplan om projektskisser på hemsidan för den som vill läsa och tycka till.

Föreningsarbetet kommer att fokusera på att ge flera medlemmar uppgifter i vårt aktiva arbete och skapa mötesplatser genom flera möten, fester, resor och motionsaktiviteter. Vi kommer att utbilda våra medlemmar om Vård och insatsprogrammet och vårdförloppen för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd genom att ordna medlemsmöten och praktiska verkstäder där vi använder verktygen. Medlemsbladet kommer ut 4-5 gänger per år.

IFS samarbetar med psykosavdelningarna om broschyren “Vad erbjuds dig med erfarenhet av psykos? -Samlad information”, vi har kontakt med brukarombudet i Uppsala kommun Jeanette Nordin och deltar i brukarråd för psykos och rättspsykiatrisk vård, samt brukarråd för verksamhetsområde psykiatri. Samverkan har vi med Föreningen  Verkstan om Kvällsöppet på Valegården, med BriU om studiecirkeln Rösthörargrupp, med Funktionsrätt Uppsala kommun, Föreningen NSPH i Uppsala län, Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, träffpunkterna i Uppsala kommun, Hjärnkoll Uppsala, och med föreningen Balans om Promenader. IFS planerar en konferens om interregionalt lärande och jobbar vidare med kampanjen Ett liv värt att leva. Närvaron i Brukarrummet på Psykiatrins Hus fortsätter, liksom undersökningen av God man och förvaltare. Arbete med digitalisering och verktyg planerar vi dessutom att fortsätta.

Information, kunskapsspridning och påverkansarbete om samsjuklighet och beroende blir ett tema, liksom den nya anhörigstrategin, samt God man och Förvaltare. IFS vill skapa grupper som kan åta sig en föreläsningsdag och digitalt material som kan användas som undervisningsmaterial för personal, anhöriga och själverfarna. IFS ska informera om psykisk ohälsa, ur själverfarnas och närståendes perspektiv, erbjuda studiecirklar och satsa på hemsidan. IFS ska sprida kunskap om mänskliga rättigheter, Peer Support och om Hjärnkollsamassadörer som resurser för bland annat återhämtning samt stödja utvecklingen av personcentrerad vård och delat beslutsfattande . IFS ska ha kontakt med politiker och tjänstemän inom kommunerna och Region Uppsala till exempel om överdödlighet i fysiska sjukdomar. Om suicidprevention vill vi göra en undersökning och kampanj.

Stödverksamheten består av kontakttelefon, närvaro i brukarrummet på Psykiatrins Hus och våra medlemsmöten och fester.


tisdag 16 januari 2024

Enkät om psykisk ohälsa - ekonomi och livsvillkor

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) arbetar för att kartlägga den ekonomiska situationen för personer och anhöriga med psykisk ohälsa. De behöver din hjälp.

Den 10 oktober 2024, på världshälsodagen för psykisk hälsa, släpper NSPH för första gången en årligen återkommande rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. I år fokuserar vi på hur den ekonomiska situationen ser ut. Nu behöver vi din hjälp att kartlägga hur livsvillkoren ser ut för personer som lever med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.

Enkäterna går att svara på mellan 8 januari och sista februari 2024. https://nsph.se/aktuellt-och-press/kampanjer/hjalp-oss-kartlagga-livsvillkor-for-personer-med-psykisk-ohalsa/

Film måndag den 22 januari kl 18.00 - “Rose” 1.42 tim

 Kvällsöppet på Verkstan Alsikegatan 6 i Uppsala

Om du kommer 17.30 så serveras soppa med tillbehör och vi håller med popcorn för den 
som vill ha något att tugga på under filmen.


“365 000 danskar har inte fel. Vårens stora publiksuccé i vårt södra grannland är verkligen

en sevärd film.” Så skrev recensenten i  Aftonbladet. Historien handlar om Ellen och 

hennes man som  tar med sin syster Inger till Paris. Inger lider av schizofreni och filmen 

behandlar många erfarenheter som man kan känna igen sig både som egenerfaren och 

som anhörig eller bekant. Under resan ställer Ingers sjukdom till många bisarra situationer.

 Filmen ger förståelse för såväl sjukdomen som de omgivande människornas reaktioner och

 den ger en positiv och uppmuntrande beskrivning av hur en människa tar makten över sin 

situation.