onsdag 28 september 2022

Mental Health Run IFS deltar onsdag 5 oktober

IFS vill vara med och uppmuntra till rörelse. Därför kommer vi att ordna möjlighet att springa, gå eller sitta stilla i anslutning till Mental Health Run. Vi välkomnar Dig som vill vara med att komma till Brukarföreningarnas rum mellan 12 och 16 på onsdag den 5 oktober. Därifrån kan man göra en liten runda. Den virtuella delen av Mental Health Run har valfri sträcka.

Besökarna i Brukarföreningarnas rum 5 oktober har sammanlagt gått eller sprungit en sträcka på 35,7 km

Välkommen!

Så här skriver organisatörerna själva om loppet:

 "Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. För åttonde gången i rad anordnar vi Mental Health Run.

Mental Health Run 2022 startar den 1 oktober på Djurgården i Stockholm.
Mellan den 1 och 10 oktober kan du delta i den virtuella upplagan loppet

I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

Vi är inte vinstdrivande utan vårt överskott doneras till den psykiatriska forskningen.

Tack för varje steg du tar."

onsdag 14 september 2022

Medlemsbladet nr 4 2022

 Medlemsblad  4, 2022

Höstfest söndagen 18 sep kl 13.00

Träsklandet - Kvällsöppet på Valegården/Verkstan 10 oktober kl. 18‐20

Så här skriver Ludvig Mörck som kommer för att berätta: Jag tänkte att jag börjar med att presentera spel som konstnärligt undersökande, design och speldynamik. För att rama in sedan berättar jag lite om träsklandet eller grundtanken som föranledde undersökandet.
Sedan har jag några punkter, det finns mer men jag tänker att målet är att ta sig igenom på ca 10 minuter sedan kan man väll expandera disskusionen utefter vad som är lämpligt.

Mina punkter är
Att många psykiskt sjuka har följande egenskaper och det kanske går att få spel på för att utveckla ekonomiska sociala mentala förutsättningar.

Punkterna
Mental uthållighet 

Erfarenhet
Mental medvetenhet
Personlighet och vilja dynamik
Intressanta personer


 

Levande bok - Måndag 21 november kl 18‐20 på Verkstan/ Valegården 

Läs mer på länken