torsdag 14 mars 2024

Om samsjuklighet - en rapport

Samsjuklighet är en viktig faktor bakom den överdödlighet som statistiskt för kortar livet 12-15 år för den som ha schizofreni. Samsjuklighet är ett vitt begrepp som vi förra våren valde till tema för Psykiatriveckan. Det kan handla om alltifrån att man kan bli diskriminerad i somatisk vård så att cancer, brutna ben och hjärtfel inte undersöks i tid, till att man inte kan få vård av psykiatrin för att man har en skadlig beroendeproblematik samtidigt. Men det finns solskenshistorier där en person finner den hjälp som kan förändra hens liv till det bättre. Ett bra bemötande kan ge hopp som smittar av sig på övriga delar av livet. Det kan handla om att möta ett vårdteam som hjälper, eller bli med i en förening. Att bli Hjärnkollambassadör är ett exempel på en sak som förändrat många människors liv.

Som en förlängning av Psykiatriveckan anordnade Hjärnkoll i samarbete med Infoteket ett seminarium den 12 mars. Detta seminarium skall också ses som en inledning till Psykiatriveckan 2024 som kommer att hållas i vecka 45.

Det var en späckad kväll med åtta representanter för brukarföreningar som gav var sin bild av problematiken med samsjuklighet. Därtill kom områdeschefen för psykiatrin Roland Säll med en kort framställning liksom Monica Lundberg Mattsson enhetschef i Beroendeenhet 1 inom socialtjänsten i Uppsala kommun. Michael Jestin från Funktionsrätt Uppsala var

- Kurt pratade om Överdödlighet och diskriminering vid psykisk ohälsa , en rapport han skrev 2018 som finns i Arkivet på hemsidan, ett par medlemmar från IFS gjorde bra kommentarer. Den ena förklarade varför hon inte ville att anhöriga skulle blandas in i samband med hennes behandling.  Den andra kommenterade Hippokrates Läkared och påminde oss om att den även innefattar åtagandet att inte skada. 

Kvällen avslutades med ett kort samtal mellan Kurt och Roland. Det handlade om möjligheterna som finns att utnyttja den kompetens som anhöriga och själverfarna visat upp exempel på. Kurt menade att all personal som har med patienter, brukare och klienter att göra borde få utbildning så att de har kunskap om den personliga situationens komplexitet. Det också viktigt att personer med egen erfarenhet sjukdom och återhämtning tas med i utbildningsinsatsen. Den personcentrerade vård som man jobbar hårt för att genomföra och förbättra erbjuder nya möjligheter och perspektiv.