fredag 13 januari 2023

Psykosvårdens anhörigträffar

För dig som har en anhörig som har kontakt med Psykosvårdens öppenvårdsmottagning 1A eller 1B på Akademiska sjukhuset så inbjuder vi nu anhöriga och närstående till träffar.

Vi kommer att ta upp olika teman som vanliga svårigheter i vardagen p.g.a
psykossjukdom, symtom på psykossjukdom och att leva med psykossjukdom.

Vi träffas 7 onsdagar var 14:e dag med start 15/2 kl.18-20 psyki atrins hus
ingång10 anmälan senast den 8/2 till

kerstin.jonsson@akademiska.se 018-6118972 kurator 1A

annika.akvist@akademiska.se 018-6118865 kurator 1B

Medlemsblad 1 2023

 

Medlemsbladet nr 1 2023 

God fortsättning på det nya året! Och IFS ligger i startblocken för ännu ett år med medlemsmöten, föreläsningar, filmkväll, fester och ett par resor.. Vi vet mer längre fram och det presenteras vartefter verksamheten tar form.


Först ut:

Medlemsmöte med Ida Lindecrantz

23 januari kl 18.00 på Valegården (buss 10 till IKEA)

Ida är anhörigkonsulent hos Anhörigcentrum inom Uppsala kommun och ska berätta om sitt arbete och ge exempel på vilka berättelser hon möter. Så här skriver hon om sig själv:

”Jag heter Ida Lindecrantz och arbetar sedan 2010 som anhörigkonsulent i Uppsala kommun på Anhörigcentrum. Vi stöttar anhöriga i Uppsala kommun, anhöriga till någon som är sjuk, äldre eller har någon funktionsnedsättning. Under 2022 började vi stötta även barn som anhöriga.
 
Sedan 2009 ska alla kommuner erbjuda anhörigstöd, men hur det är uppbyggt i kommunerna ser olika ut. Våren 2022 antog regeringen en Nationell riktlinje för anhörigstöd. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet. Om detta kommer jag att berätta mer om på medlemsmötet på IFS.”
IFS bjuder på en enklare middag med soppa och hembakt bröd.
Anmälan till Linda Sundell:  linda.sundell12@gmail.com eller SMS: 073 690 29 46.
VÄLKOMNA!

Vinterfest

30 januari kl 18, Valegården

Julfesten blev tyvärr inställd så IFS anordnar en vinterfest istället. En post-julfest! Som vanligt bjuder IFS på en smaskig buffé och vi kommer som vi är. The more, the merrier som man säger over there. Vi plockar med oss sånghäften så kan vi få igång lite allsång också. Ta med era instrument om ni har!

Så får vi besök också: Sektionschef för psykos - rättspsykiatri:på Akademiska sjukhuset; Tarja-Leena Kirvesniemi, har mycket att berätta om sitt arbete. Hon är trevlig också. Har du frågor så ta med dig dem. Hur ställer hon sig i aktuella frågor som Peer Support och självvald inläggning vilket har fungerat i Stockholm och i flera andra städer?

Vill ni komma anmäl er så till via mail: linda.sundell12@gmail.com eller SMS: 073 690 29 46.

Årsmöte

20 februari kl 18-20.30 på Funktionsrätt,
Kungsgatan 62. Våning 5 (korsningen Kungsgatan och Strandbogatan, Lindwalls kaffe)

Det är dags att välja representanter till styrelsen m m för oss medlemmar i IFS och det är viktigt att du kommer och gör din röst hörd. IFS bjuder på smörgåstårta. Anmäl dig till linda.sundell12@gmail.com, eller SMS 073 690 29 46.
Vi kommer att lägga upp årsmöteshandlingarna på vår hemsida ifs-uppsala.se

Levande Bok - utbildning

20 mars 17-19, Funktionsrätt, Kungsgatan 64 (Korsningen Lindwalls kaffe och Kungsgatan).
Vi går igenom varför och hur en Levande bok kan agera. Det kan vara bra att förbereda ett tema för den Levande Bok du vill göra. Till exempel kan man berätta om en situation eller ett särskilt tema. Här följer några förslag på titlar: “Jag fick hjälp av arbetsförmedlingen till en bra psykolog”. “Mitt boende, hur har det förändrats genom åren.” “Hur jag blev av med mina självmordstankar”.”Jag drabbades av depression, vad hjälpte mig då?”.

Det finns ett oändligt antal olika teman man kan tala om. Förbered en presentation som tar fem minuter och sedan får de som lyssnar ställa frågor i tio minuter. Det blir din Levande Bok. Under utbildningen får alla deltagare chansen att vara levande bok och publik.

Anmäl dig till Kurt kurt55nyberg@gmail.com eller 073 073 46 52.                  
Information om schizofreni och psykos på Infoteket  26 april 18-20
Evenemang med publik i  Uppsala S:t Johannesgatan 28D, 752 33 Uppsala
Åsa Konradsson föreläser  och IFS  har lovat att hålla med Levande böcker.
Temat är Schizofreni Om orsaker, behandling och egna erfarenheter.

Vårdförloppet för förstagångsinsjuknande

Presentation av Vox Vigor

Nättidningen Vox Vigor har fått pengar av Arvsfonden för att utvecklas till en rikstidning. För att tidningen verkligen ska nå ut behöver Vox Vigor samarbeta med brukarföreningar och brukare runt om i landet och engagera vårdpersonal, politiker, anhöriga och vänner.

Vox Vigor har börjat bygga upp ett nätverk av personer med psykisk ohälsa som vill ha en nationell rikstidning som vänder sig till den egna målgruppen. Vox Vigor vill med kurser i skrivande, foto och mycket mer skapa förutsättningar för att tidningen ska kunna leva vidare efter projekttiden. Nu startar verkstäder för skrivande och foto.
Skrivarverkstäderna blir en form av redaktionsmöten där vi diskuterar vad tidningen ska innehålla och vilka som ska skriva vad i tidningen. Vi räknar med att träffas varannan vecka digitalt över Zoom. Mellan träffarna skriver du. Vi försöker hitta tider när du får feedback på ditt arbete och råd till förbättringar.

Är du intresserad av foto, vill lära dig ta bättre bilder och vill medverka i Vox Vigor, då är fotoverkstäderna ett forum för dig.

Sök upp Vox Vigor på nätet och hör av dig till redaktionen om du är intresserad, men kontakta också styrelsen för IFS  så att vi kan dra nytta av dina förmågor till medlemsblad och annat.    

Rapporter

Levande Bokutbildningen hölls på Valegården och vi fick turas om att presentera vår berättelse på fem minuter, vilket är en utmaning. Ofta så har man stora prestationskrav på sig själv, så det primära är att lära sig hur man bantar ner och väljer att berätta om skildra särskilda händelser som har varit väldigt speciella i livet. Men var och en har en egen berättelse.


Majs årskrönika:

Om existentiell hälsa.

Existentiell hälsa - eller Andlig hälsa, som man säger i resten av världen - är central för hur vi fungerar i de meningsbärande frågorna vi alla bär inom oss. Den utbredda psykiska ohälsan, särskilt hos kvinnor, tyder på att man lever i en tillvaro där man känner sig som en isolerad länk på en oöverblickbar kedja där jobb är viktigare än mänskliga relationer och egen reflektion.
Känslan av att tappa kontakten med sig själv och leva “bredvid” är vanlig i Sverige som utmärker sig som extremlandet i dimensionen individualism och självförverkligande. Man frågar sig mer om hur snabbt man ska få in mamma i boendet så man får “mer tid” för sig själv än att fråga sig varför.
I religionsprofessor Owe Wikströms bok: Till långsamhetens lov (2007), resonerar han mycket klokt om hur vi svenskar rusar igenom dagarna så vi till slut tappar bort oss själva. Resultatet ser vi i statistik över hur mycket psykofarmaka vi proppar i oss p g a sömnlöshet, depression och ångest. Vi har helt glömt bort att ta hand om våra stora livsfrågor som i vilket fall som helst, kommer att hinna i kapp oss. Den egna existensen och hur viktigt det är att umgås med tankar om den, blir påtaglig när vi får ett negativt besked som gäller vår hälsa. Det blir en kraftig chock när man upptäcker att man faktiskt är dödlig och hur mycket man har missat att ta hand om.
Till sist: John Lennons fantastiska ord (egentligen Allen Saunders) om livet i låten “Beautiful boy” “Life is what happens to you while you're busy making other plans” (“Livet är det som pågår medan du är upptagen med att syssla med annat”).

GOTT NYTT ÅR!