måndag 2 oktober 2023

Rösthörargrupp


Hej alla ni som är kopplade till eller har rösthörar-symptom.  Rösthörargrupp våren 2024 kl 17:00-19:30 första tisdagen varje månad: 6:e februari, 5:e mars och 2:a april kommer vi att ha en rösthörargrupp för dem med problematik på detta område. Anhöriga är också välkomna!

Röster kan vara obehagliga, störande och hotfulla och kan medföra en drastiskt sänkt livskvalité. Ofta är tung medicinering ett alternativ. Men det är inte alltid medicinering är något som hjälper!
Vi kommer att ha en rösthörargrupp för att, människor och anhöriga med den här problematiken, ska få prata och dela med sig, av sina erfarenheter, i en trygg miljö.

Plats: Initcia, Kungsgatan 70 D (mitt emot Willys), 1 tr
Man kan tex. ta 9:an eller 5:an samt några av regionbussarna från Centralstationen.
Busshållplats: Kungsängsesplanaden.
Anmälan: rosthorargrupp@gmail.com