Om IFS Uppsala

IFS Uppsala består av människor som vill lära mera om schizofreni och andra psykossjukdomar och om hur man kan stödja personer som lider av psykiska sjukdomar och funktionshinder. De flesta medlemmarna har anhöriga som lider av schizofreni eller andra psykossjukdomar. Några har själva erfarenhet av psykossjukdomar och andra arbetar inom psykiatrin.
Se en presentation av IFS som vi gjorde för ett möte med psykosvården

Det här vill IFS Uppsala

 • Verka för god vård och ett fungerande stöd till personer med schizofreni och andra psykossjukdomar
 • Stödja de anhöriga till personer med schizofreni och andra psykossjukdomar
 • Informera om schizofreni och andra psykossjukdomar och om situationen för den som lever med dessa sjukdomar
 • Arbeta för förståelse och respekt i samhället för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar
 • Påverka beslutsfattare genom att medverka i olika projekt som initieras av kommuner, landsting och andra organisationer

Var finns IFS Uppsala?

Vi täcker hela Uppsala län och våra medlemmar finns bl.a. i Uppsala, Enköping, Tierp, Östhammar samt andra orter i vårt län.

Som medlem i IFS Uppsala får du . . .

 • möta människor som har egna erfarenheter av att vara anhörig eller sjuk i schizofreni och andra psykossjukdomar
 • information om verksamheten i Uppsala län för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar
 • information om ny forskning och nya metoder för behandling, rehabilitering och stöd
 • möjligheten att vara med och påverka vård, rehabilitering och stöd till personer med schizofreni och andra psykos-sjukdomar
 • påverka att de som drabbats av schizofreni eller annan psykossjukdom skall bemötas med samma respekt för sin integritet och sitt människovärde som andra i samhället
 • medverka till att fördomar, okunskap och förutfattade meningar om dem som drabbats av schizofreni eller annan psykossjukdom skingras
 • delta i olika aktiviteter såsom medlemsmöten, studiebesök, projekt, konferenser, lyssna på intressanta föredrag mm
 • juridisk hjälp och stöd från vår riksorganisationInga kommentarer:

Skicka en kommentar