söndag 25 april 2021

Självvald inläggning - Maria Smitmanis Lyle 17 maj kl 18


 Måndag 17 maj kl 18. Maria Smitmanis Lyle bjuder på en digital föreläsning i IFS mötesrumVårt föreläsningsrum

Maria Smitmanis Lyle är samordnare för arbetet med självvald inläggning på Centrum för psykiatriforskning. Centrets uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling som bidrar till kvalitetssäkring och implementering av evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården. Maria är Leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska psykiatrisk vård.

Självvald inläggning tillämpas bl a i Stockholms län inom ramen för forskning. En rapport om denna typ av vård, med fokus på psykospatienter, publicerades 2017. Den rapporterar om goda resultat och forskningen fortsätter. “Resultaten från Norge visade att den sammanlagda inläggningstiden minskade med en tredjedel, trots att inläggningsfrekvensen ökade, och att den sammanlagda tiden för tvångsvård halverades.“ 

Resultat av projektet i Sverige var bl a att  tidigare destruktiva och farliga sätt att hantera sjukdomssymptom och ångest hade ersatts av att vända sig till avdelningen då processen att bli inlagd blivit enklare genom självvald inläggning. Detta kontrakt (som upprättas vid inläggning) upplevdes som positivt och vetskapen om möjligheten att lägga in sig gav en känsla av lättnad och trygghet. Även att visas tilltro från vården var en viktig positiv upplevelse och flera patienter uttryckte en känsla av att vara värda något mer än de känt inom traditionell vård.

Självbestämmandet över inläggning och medicinering upplevdes vidare som något mycket positivt och patienterna ansåg att de hade mer att säga till om vid självvald inläggning jämfört med traditionell inläggning.   


onsdag 14 april 2021

Löpningen som inspirerande centralpunkt Måndag 19 april kl 18

Patrick Bergenvall som är en av drivkrafterna bakom Öppen Scen på Verkstan, berättar om sitt liv med långdistanslöpning som sin väg till bra mående. Han bortser från det mesta som inte gör honom glad, han springer i skogen och motionerar på annat sätt när det går. Hans innebandylag har tagit paus under pandemin annars är han fullt engagerad även där.