onsdag 10 maj 2023

Tarja Leena Kirvesniemi om Psykossektionens arbete

 Tid: Medlemsmöte 15 maj kl 18-20

Plats: Kungsgatan 62, 5:e våningen, "Storan"

Vi spelade in hela mötet: Lyssna

Tarja Leena Kirvesniemi  är biträdande verksamhetschef för Psykosvård och rättspsykiatrisk vård. Hon kommer att berätta om vad som är på gång inom hennes sektion, bl a om arbetet med Vårdförlopp schizofreni, samt om den nya rättspsykiatrin Bergården som öppnas vid årsskiftet.


Webinarium: Psykossjukdom och inflammation i hjärnan 25 maj

NÄR: Torsdagen den 25 maj kl 18.00-19.30 

LÄNK: https://oru-se.zoom.us/j/66468917463 

PRIS: 0 FÖRELÄSARE: Susanne Bejerot och Mats Humble 

IFS har blivit inbjudna att sprida denna information:

I detta webinarium kommer Susanne Bejerot (psykiater, senior professor vid Örebro Universitet och KBT-psykoterapeut) och Mats Humble (pensionerad psykiater, medicine doktor och aktiv forskare) att berätta om var forskningen befinner sig idag avseende psykossjukdom och inflammation. 

De kommer också att berätta om en nyligen avslutad studie där de behandlade en liten grupp om nio personer med schizofreni med läkemedlet rituximab i tillägg till deras ordinarie antipsykotiska behandling. De har också nu startat en stor placebokontrollerad studie där personer med psykossjukdom från hela landet välkomnas att delta.

 ---- Från programbladet 

Schizofreni är en allvarlig sjukdom och trots att dagens mediciner kan bidra till att hålla psykossymtomen i schack kvarstår ofta besvärliga symtom som orkeslöshet, initiativlöshet och nedstämdhet. Läkemedelsbiverkningarna bidrar dessvärre till att många inte heller vill ta medicinerna. Personer med schizofreni har förutom de psykiska symtomen också en ökad sjuklighet i bland annat immunologiska sjukdomar. 

På senare år har ett samband mellan inflammation, autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera forskningsstudier och förra året publicerades över 150 vetenskapliga artiklar inom fältet. Vissa forskare tror att schizofreni är en autoimmun sjukdom som drabbar hjärnan och som leder till hjärnsymtom i form av till exempel hallucinationer, initiativlöshet och nedstämdhet. 

 I detta webinarium kommer vi att berätta om var forskningen befinner sig idag avseende psykossjukdom och inflammation. Vi kommer också berätta om en nyligen avslutad studie där vi behandlade en liten grupp om nio personer med schizofreni med läkemedlet rituximab i tillägg till deras ordinarie antipsykotiska behandling. 

Deltagarna fick rituximab vid ett tillfälle och 7 av 9 upplevdes som mycket förbättrade. En person med schizofreni som deltog i studien berättar om sin påtagliga förbättring i SVT, se och hör henne berätta på följande länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/charlotte-i-orebro-far-ms-medicin-mot-sin-schizofreni-helt-plotsligt-far-man-tillbaka-ett-liv  

Vi har nu startat en stor placebokontrollerad studie där personer med psykossjukdom från hela landet välkomnas att delta. Deltagarna (18-55 år) kommer att lottas till att antingen få en dos koksalt i dropp eller en dos rituximab och följas under ett halvt år. Rituximab är ett välbeprövat inflammations-hämmande läkemedel som ofta används vid MS och vid svår ledgångsreumatism. Det har funnits på marknaden i över 25 år och cirka 10 000 svenskar behandlas med läkemedlet årligen. Vår forskning stöds av Torsten Söderbergs stiftelse, Hjärnfonden och Vetenskapsrådet. 

Susanne Bejerot är psykiater, senior professor vid Örebro Universitet och KBT-psykoterapeut. Hon har tidigare främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och PANS/PANDAS men på senare år intresserat sig för behandling av schizofreni. Hon har i sin forskning tagit fram samt översatt flera bedömarinstrument för psykiatriskt bruk. Hon har publicerat ett 90-tal vetenskapliga artiklar. 

 Mats Humble är pensionerad psykiater, medicine doktor och aktiv forskare. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har varit framträdande i debatten om D-vitaminets roll för hälsa. Han är väl insatt i den senaste Immunologiska forskningen vid psykisk sjukdom. Han är en av två läkare, som byggt upp psykiatriutbildningen för läkarstudenter vid Örebro universitet.