Om schizofreni

När verkligheten förändras

Plötsligt blir världen annorlunda. Det som förr var vardagligt blir skrämmande. Man känner sig jagad och förföljd. Tankarna går inte längre att styra och man hör otäcka röster.
För anhöriga blir situationen också skrämmande. Det går inte längre att förstå den person som man känner så väl. Steget till kontakt med psykiatrin är för många långt. Och när man tar det möter man en främmande värld.
Schizofreni och andra psykossjukdomar är vanliga. Risken för att någon gång drabbas av schizofreni är en på hundra. De flesta drabbade insjuknar i unga år, ofta mellan 20 och 30. När sjukdomen slår till förändras livet inte bara för den sjuke utan också för dom anhöriga.
Vi vet inte idag varför vissa drabbas, men de flesta forskarna menar att det handlar om samverkan mellan en inre känslighet och yttre omständigheter i livet. Sjukdomen kan se ut på många olika sätt och vara olika länge. Vissa blir helt friska, medan andra får kämpa med olika symptom hela livet. Vad vi vet är dock att även de som får leva med sin sjukdom kan leva ett bra liv om de får rätt stöd och rätt behandling.
Därför behövs vi i IFS Uppsala. Vi vill tillsammans arbeta för att sjuka och deras anhöriga ska få det stöd de behöver och har rätt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar