Arkiv

Lyssna på, eller läs om föreläsningar


Det här är första digitala mötet om God man och förvaltare 23 maj 2024. Mötesanteckningar. Fler möten kommer i framtiden.

Maria Smitmanis Lyle om Självvald inläggning. Föreläsningen inspelad  här. Klicka Se ppt: Klicka. 17 maj 2021

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist Se hennes powerpoint och hör föreläsningen
24 mars 2021

Yar Att vara förvaltare till en anhörig Pdf från föreläsningen
9 februari 2021

Lokal arbetsgrupp Schizofreni: Seminarium: Schizofreni - ett tillstånd med ökad risk för stigmatisering
Datum: 22 oktober 2019 Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset
Målgrupp: Medarbetare från samtliga förvaltningar och kommuner i länet, patientföreningar, anhöriga samt politiker, myndighetspersoner m fl. Se och lyssna

 Yvonne Lowerts föreläsning om schizofreni och dess orsaker
den 8 Oktober 2019 Klicka här!

Robert Bodén pratade den 18 Sept 2018 om;
Repetitiv Transkraniell Magnetstimulering Klicka här!

Martin Cernvall den 11 Okt 2018.
Martin är intresserad av hur vården för personer med psykostillstånd kan förbättras samt hur psykologiska och psykosociala insatser för dessa personer kan bli mer effektiva. Klicka här!

Leif Lindström pratade den 23 maj 2017
Min vision för framtidens psykiatri - socialt och mentalt Klicka här!

Läs föreningens medlemsblad

Medlemsblad 4 2020

Texter publicerade av föreningen

Tvångsvårdens innehåll En rättsfallsundersökning av Ylva Augustinsson
Överdödlighet och diskriminering vid psykisk ohälsa  av Kurt Nyberg
Förväntanslistan Psykiatrins överenskommelse med NSPH  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar