onsdag 13 december 2023

Broschyrsamverkan IFS och psykosvården

Vad erbjuds dig med erfarenhet av psykos? – Samlad information Den första versionen av broschyren som Linda och Agneta med flera från vår förening har varit med om att utforma är här. Den är för närvarande utskrivbar i pdf. Efter att vi lagt till de viktigaste saker som vi glömt skall den tryckas. Den ska sedan distribueras över hela länet. 

De kommunala verksamheterna är sammanfattade, eftersom det finns åtta kommuner i regionen.

Läs gärna  och kommentera!