onsdag 22 november 2023

Medlemsblad 4 länk

 Medelmsblad 4

 Innehåll:

Kallelse till IFS Årsmöte 12 februari 2024, Kl 18 Plats: Funktionsrätt, "Storan" Kungsgatan 62 

Vad erbjuds dig med erfarenhet av psykos? - Samlad information.
IFS Uppsala ordnar Releaseparty för broschyren 22 nov kl 16.00 i Brukarföreningarnas Rum med tårta och cider. 

Idéer om framtida aktiviteter

Rösthörargrupp i vår kl 17:00-19:30 första tisdagen varje månad: 6 februari, 5 mars och 9 april


Anhörigstrategin
Vi vill engagera våra medlemmar för att arbeta med anhörigfrågor med stöd av Anhörigstrategin 2023

Rapporter om aktiviteter som varit

Releaseparty 22 nov kl 16.00 i Brukarföreningarnas Rum

 Vad erbjuds dig med erfarenhet av psykos? - Samlad information. 

 Det är titeln på en folder som innehåller massor av bra tips och beskriver det stöd som är tillgängligt på ett överskådligt sätt. Folderns innehåll är sammanställt av en grupp som omfattat Linda Sundell och Agneta Wichman och några sköterskor från psykosvården. Innehållet har diskuterats i flera remissvändor där IFS haft möjligheter att påverka. Broschyren ges ut i en första printad upplaga för att senare kunna tryckas när småfel har sorterats bort.

IFS Uppsala ordnar Releaseparty för broschyren 22 nov kl 16.00 i Brukarföreningarnas Rum med tårta och cider.