onsdag 3 juni 2020

IFS i sommar

Brukarföreningarnas rum

 Vi har tagit sommarlov. Brukarföreningarnas rum öppnar igen 10 augusti.

Digital studiecirkel

Vi har en digital studiecirkel på gång. Den skall handla om vad vi kan göra digitalt. Vi samlas i ett virtuellt rum som Studieförbundet Vuxenskolan håller oss med. Tisdagen den 9 juni kl 18 blir första mötet. Hör av dig till kurt55nyberg@gmail.com så får du länken till mötesrummet.

Promenader i stadsparken  tisdagar kl 14

Nytt för i år är promenader i Stadsparken. Varje tisdag kl 14.00 möts vi vid ingången till parken (fontänen) för en stärkande promenad på en halvtimme till en timme. Det erbjuds möjligheter till att lära känna varann bättre och utbyta erfarenheter och intressen.
Vill du höra mer kontakta: Beatrice Thorsell tel 076 084 87 81, eller 
Lina Henriksson tel 072 021 99 47

Hör av dig om du har idéer till vad vi kan göra


Kurt Nyberg 073-073 46 52

onsdag 6 maj 2020

Medlemsblad 3 2020

Medlemsbladet Nr 3 2020 IFS Uppsala 

Information om Covid 19 

För er som känner er rädda och osäkra i förhållande till coronavirusets framfart, kan vi hänvisa till Uppsala Kommuns hemsida för en bra och heltäckande information.  Adress: uppsala.se klicka på Information om coronaviruset.

Inställda aktiviteter 

De cafékvällar som var planerade 27 april och 11 maj är tvungna att flyttas på framtiden med tanke på den rådande coronapandemin. Likaså är sommarfesten i juni tyvärr inställd.

Virusanpassade aktiviteter 

kommer vi att försöka ordna antingen virtuellt via telefon, dator eller utomhus.

Elisabet Alpohnce föreläser virtuellt 19 maj kl 18.00 

Elisabet Alphonce är utvecklingsledare inom Uppsala kommun och kommer att beröra tre viktiga ämnen. Inventeringen av behov hos personer med psykiska funktionshinder i Uppsala kommuns omsorg. Vård och insatsprogrammet - en digital kunskapsbas för evidensbaserade vård- och behandlingsinsatser vid schizofreni FunkITlyftet - ett projekt som tillgängliggör modern teknik för  våra målgrupper. Vill du vara med skicka ett mejl till kurt55nyberg@gmail.com, så får du detaljerad information om hur mötet går till.
Virtuell studiecirkel för själverfarna
Är du intresserad av att vara med så kan du meddela Kurt. Han försöker ordna det lämpligaste sättet att mötas. Man kan ha telefonsamtal med sex deltagare, eller träffas i någon datorstödd applikation.
Kurt Nyberg tel 073 073 46 52

Anhörigstöd

 IFS kommer att ha anhörigstöd i samarbete med Röda korset. Vi kommer att hålla kontakt med de som har visat intresse för vår anhöriggrupp. Du som är anhörig och vill prata med någon kan kontakta oss via mejl, så hör vi av oss: anhorigstod.uppsala@redcross.se eller linda.sundell12@gmail.com.
En anhöriggrupp planeras till hösten.

Virtuella Kompisgrupper 

är ett annat alternativ. Då använder vi telefon eller dator för att prata om våra vardagsliv och annat som man kommer på. Om du tycker det skulle vara roligt att prata med människor som har liknande  erfarenheter men många olika liv och lösningar kan detta vara ett bra sätt att skaffa nya kontakter eller hålla gamla relationer levande. Ring Kurt eller Linda.

Vårpromenader 

Nytt för i år är promenader i Stadsparken. Varje tisdag kl 14.00 möts vi vid ingången till parken (fontänen) för en stärkande promenad på en halvtimme till en timme. Det erbjuds möjligheter till att lära känna varann bättre och utbyta erfarenheter och intressen.
Vill du höra mer kontakta: Beatrice Thorsell tel 076 084 87 81, eller Lina Henriksson tel 072 021 99 47

Höst- och skördefest 

Tid: 15 september, kl 18.00. Plats: Valegården, Alsikegatan 6, (Buss 10 mot IKEA). När
skördetröskorna har ringlat färdigt på åkrarna, svanarna lyft och dagarna blivit lite kortare, ställer vi till med en riktig brakfest för att kompensera de inställda arrangemangen i våras och somras. Tema: Spannmål och grönsaker. Till festen kommer ett par representanter för (H)järnkoll som presenterar vad uppsalaföreningen gör. Som vanligt sjunger vi tillsammans och myser.

Lite om (H)järnkoll 

(H)järnkoll Uppsala har funnits till sedan 2009 och har sedan dess växt fram som en viktig aktör i brukarrörelsen. Organisationen fungerar som ett paraply över de flesta brukarföreningarna i Uppsala län, bl a IFS, Balans, Attention och OCD-förbundet. Hjärnkolls ändamål är enligt stadgarna:
Att arbeta för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Att bedriva och utveckla ambassadörsverksamhet i Uppsala län på basis av de erfarenheter som gjorts inom kampanjen Hjärnkoll 2009- 2014. Med ambassadörsverksamhet avses förmedling av uppdrag där personer med egen erfarenhet medverkar i konferenser, utbildningar, evenemang, intervjuer m.m. Att rekrytera, utbilda, fortbilda och stödja ambassadörerna och medlemsorganisationerna samt skapa nätverk där erfarenhetsutbyte kan ske. Att samverka med andra berörda organisationer regionalt och nationellt.
Viktigast i (H)järnkoll är ambassadörerna som går ut och berättar sin egen historia för grupper bestående av olika konstellationer. De får höra en personlig berättelse om vägen från akut sjukdom till ett gott liv. De som berättar är experter på sina egna liv och utbildade för att berätta om dem på ett sätt som tar vara på återhämtningens positiva händelser, utan att för den skull undvika de svårigheter som finns. Varje berättelse är helt unik och berörande, samtidigt som den ger lyssnarna värdefull information om hur vård och omsorg uppfattas från patienters/brukares perspektiv. Bland ambassadörerna finns även personer som bjuder på sång och musik, bildkonst, teater och diktläsning. I publiken märks bl a läkare, sjuksköterskor och personal inom kommunerna. (H)järnkoll märks även ute bland allmänheten. 5 minuter 5 maj är en aktion på gågatan mitt i stan där man fångar människor i flykten för att prata om psykisk ohälsa och bryta mot de många fördomarna. På sommaren brukar ambassadörerna tillsammans med människor från träffpunkterna i länet åka ut på några Badresor där man går runt bland badgästerna och bjuder på en vattenflaska, lite informationsmaterial och några meningar om hur vanlig psykisk ohälsa är. Ibland kan riktigt bra samtal växa fram. Under hösten infaller Psykiatridagarna med föreläsningar av kända namn i branschen. Mest spektakulär är emellertid Galenfestivalen som numera infaller i augusti. Under en dag pågår heltäckande underhållning med hundratals besökare. Då kan ambassadörer och andra uttrycka sig på konstnärliga och lekfulla sätt och fira att de finns till. Många aktiviteter finns för barn: Ponnyridning, ansiktsmålning och ett hattmakeri som utmynnar i hattparaden. Galenfestivalen är också mediabevakad.

onsdag 1 april 2020

Medlemsblad 2 2020

Se det som pdf.


Medlemsbladet
IFSUppsala
Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoseR
Nr 22020
__________________________________________________________________
Ny styrelse IFS
På årsmötet 17 februari valdes en ny styrelse som nu konstituerats:

Ordförande Kurt Nyberg tel: 073 073 46 52, e-post: kurt55nyberg@gmail.com
Sekreterare Elbert Alfredsson tel: 073 805 43 10
Kassör Linda Sundell tel: 073 690 29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com
Övriga styrelsemedlemmar
Lina Henriksson tel: 072 021 99 47, e-post: rocklina@hotmail.com
Beatrice Thorsell tel: 076 084 87 81 e-post: bea.carleson@live.se
Tim Öhlund tel: 070 745 56 54 e-post: tim.ohlund@me.com
Suppleanter
Ylva Augustinsson tel: 073 034 14 00 e-post: augustinssonylva@gmail.com
Christer Busch tel: 070 763  330  90 e-post: busch@stepit.com

Medlemsmöte med Elisabet Alphonce
Tisdag 17 mars kl 18.00, Studieförbundet Vuxenskolan (Kungsängsgatan 12).

E lisabet Alphonce, utvecklingsledare inom Uppsala kommuns socialpsykiatri, föreläser och samtalar utifrån temat "Kraft att växa"där hon berättar om implementeringen av Vård och Insatsprogrammet vid schizofreni, samt om den tidigare behovsinventeringen för målgruppen. I det efterföljande samtalet delar vi utvecklingsidéer och erfarenheter med varandra, och tänker nyskapande framåt.

Vi bjuder på frukt och smörgåsar att äta före eller under mötet.

Cafékvällar på Valegården(Alsikegatan 6, Buss 10 mot Ikea)
Måndagar 27 april och 11 maj

Ytterligare två cafékvällar kommer att hållas denna termin.Meningen äratt alla våra medlemmar skall att träffas och utbyta tankar. Du bjuds på mackor, soppa och frukt.

Vi startade upp 20 januari med en filmkväll då vi såg Kungen av Atlantis, vilken var väldigt uppskattad.

Den 27 april kommer Lina och Lars Henriksson att berätta lite om sina erfarenheter av psykiatrin i Dalarna.
Den 11 maj kommer vi att presentera radioserien Psykosen och vetenskapen,
lyssna lite grann och samtala.Alla är välkomna!

Studiecirkeln för själverfarna i Brukarföreningarna rum
Onsdagar kl 13.30-15.45
Under Vt-2019 hade vi en studiecirkel för själverfarna i Brukarföreningarnas rum på Psykiatrins hus. Nu är cirkeln igång igen men du kan hoppa in och delta eller komma och se hur vi har det.Vi kommer att använda Förväntanslistan och boken Återhämtning som kursmaterial. Men det är våra egna berättelser som driver kursen framåt. Möten, förståelse och igenkännande präglar gruppen. Vi är fyra som just nu deltar så det är gott om plats för fler.
Ny studiecirkel för anhöriga!
IFS kommer att anordna en studiecirkel för anhöriga, i samarbete med Röda Korset. Denna kommer att starta i slutet av mars eller början på april. Studiecirkeln kommer att ges på kvällstid
Vid intresse eller om du vill veta mer kan du ta kontakt med Linda Sundell på tel 073 690 29 46 och e-post: linda.sundell12@gmail.comeller Anki Kärker på tel 073 444 84 66, e-post anhorigstod.uppsala@redcross.se

Fadäsen med medlemsavgifterna
Medlemsavgifterna har krånglat och en del av våra medlemmar har fått felaktiga fakturor. De som har rätt till reducerad avgift har på grund av brister i datasystemet istället fått fakturor där de debiteras full avgift plus den reducerade avgiften. Somliga har betalat denna räkning och vi försöker klargöra vilka de är. De som betalat för mycket kommar att få tillbaka pengar. Några har fått ett brev från förbundet med en ursäkt och en ny faktura. Vi är ledsna för denna oreda.
Har du frågor om detta mejla kurt55nyberg@gmail.com eller smsa 0730734652


ISPS (International Society for Psychological Approaches to Psychosis)
-Vårmöte
Fredag 20 mars kl 9.30-16.00 i Stockholm ABF-huset på Sveavägen
Enligt dem själva: ”ISPS är en internationell organisation som stödjer psykologiska och
socialpsykologiska behandlingsmetoder för personer som lider av psykoser såsom schizofreni.
Vi medverkar till att få ut det bästa av möjliga lösningar för själverfarna och anhöriga genom att engagera oss i meningsfulla samarbeten med professionen.”
Norge har kommit långt med psykosvården och betraktas nu som världsledande för vård i
världsklass.
I Stavanger arbetar man med projektet TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser – och försöker upptäcka och behandla allvarlig psykisk sjukdom så tidigt som möjligt. Huvudmålet är att förkorta tiden mellan psykossymptom och behandlingsstart, särkilt för unga människor. Se exempeltips-info.com/. Man har nått goda resultat. Tiden mellan symptom och behandling är bara en månad och många flera blir helt friska jämfört med andra städer.

Är du intresserad av att åka så kontakta Linda Sundell, 073 690 29 46.
Personcentrerad vård i utveckling
Sveriges Radio gjorde  2017 en serie om  Psykosen och vetenskapen i Vetenskapsradion. Serien innehåller massor av högintressant material om vård av nyinsjuknade och möjligheter till tillfrisknande som är högre i till exempel Danmark och Norge.  Radioserien påpekade bland annat att det finns vetenskaplig evidens för att tidig upptäckt och god vård kan påverka möjligheten till ett gott liv för människor med psykosproblem.  
Sverige behöver rycka upp sig och SKR håller just nu på med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för nyinsjuknade  i  schizofreni. Det är en spännande process där man bland annat använder de nya webbaserade hjälpmedel som kommit med Vård och insatsplanerna se vardochinsats.se/. Den lokala arbetsgruppen för schizofreni där IFS Uppsala är representerad har varit med i remissen kring detta material.

Sveriege Kommuner och Regioner redogör så här för sitt arbete med Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:
 "Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:
 • De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
 • De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser.
 • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
 • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
 • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.


lördag 30 november 2019

Förväntanslistan

IFS håller på med att trycka en upplaga av Förväntanslistan, som är Psykiatrins överenskommelse med Brukarnätverket NSPH i Uppsala län. Avsikten är att så enkelt som möjligt presentera hur du bör bli behandlad när du möter vården i länet.

NSPH har arbetat långt mer än hundra timmar för att åstadkomma detta dokument. Tyvärr möts vi idag av tveksamhet från psykiatrin att stå för överenskommelsen. Vi kommer att ta en diskussion om detta med psykiatrin under våren.
Läs den här: Förväntanslistan Psykiatrins överenskommelse med NSPH

fredag 15 november 2019

Medlemsbladet 4 2019

Medlemsbladet
IFSUppsala
Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
Nr 4 2019
___________________________________________________________________________

Resa till Fontain House
Fountain House Stockholm har arbetat för psykisk hälsa i Stockholm sedan 1980. De erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa. Många är de berättelser om dem som tagit del av det smörgåsbord av aktiviteter som huset har att erbjuda. Deltagarna har fått växa i sin egen takt och det har fått dem att så småningom återgå till ett värdefullt liv. Nu är det sent omsider dags för IFS att bekanta oss med verksamheten.
Vart: Föreningen åker till Fountainhouse på  Götgatan 38 i Stockholm 
När: Torsdag 14 nov ses vi på Uppsala Central kl 8.55, övre planet.
Vi åker  med SJ kl 09.11. 
Besöket:Kl 10.30-12.  

Lunch: Vi äter lunch tillsammans efteråt! 
Deltagandet är Gratis!

Anmäl att du ska med till Linda Sundell 
e-postlinda.sundell12@gmail.comtel: 073 690 29 46


Inspirationsdag
Onsdag 4 december kl 13-16
Projektet Bättre levnadsvanorordnar inspirationsdag 4 dec kl 13-16 med Michael Dahlen som enav talarna.  Program kommer snart på vår hemsida, ifs-uppsala.se. IFS är medarrangör och får 10 biljetter. Anmäl intresse till Linda, linda.sundell12@gmail.com, eller tel 073 690 29 46.

Välkomna på julfesten!

Måndag 9 december kl 18 på Valegården, Alsikegatan 6(Buss 10 mot IKEA)
IFS kommer som vanligt att hålla en julfest för att fira ännu ett gott år för föreningen. Vi har haft flera medlemsmöten, en sommarfest, en föreläsning och ett seminarium och uppslutningen har varit relativt god.
Förutom god mat, allsång och gemytlig samvaro kommer Antidiskrimineringsbyrån, ADU, på besök och ska berätta för oss om sitt arbete. Det är ju ett välkänt faktum att psykisk ohälsa är ett stigma i sig och det blir inte bättre av att man diskrimineras i olika delar av samhället, vården inräknad.
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) är en av 16 antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Man erbjuder kostnadsfritt råd, stöd och medling till personer som känner sig diskriminerade. De utbildar också om diskriminering och arbete för lika rättigheter m.m.
Diskrimineringslagen, vilken ADU arbetar utifrån, förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.
De har funnits i Uppsala sedan 2016.

Kom gärna med frågor och kanske berättelser från ditt eget liv.


Filmvisning: Kungen av Atlantis

Måndag 20 januari 2020 kl 18.00. Plats Valegården, Alsikegatan 6 (Buss 10 mot IKEA).
Den uppmärksammade biofilmen Kungen av Atlantis kommer att visas för IFS:s medlemmar och det vore positivt att så många som möjligt kommer för att se denna känslosamma och fängslande film.
Om filmen:
Kungen av Atlantis är en svensk film i regi av Marina Nyström och Soni Jorgensen, med manus av Simon Settergren samt Ursula Fogelström med premiär 1 mars 2019.
Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar
Cleo väcks ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excentriske pappan håller honom fast. En dramakomedi
baserad på en sann historia. Välkomna!


Kallelse tillÅrsmöte

Måndagen 17 februari kl 17.00 på Restaurang Korfu.
Vi kallar redan nu till 2020:s årsmöte där vi som vanligt äter och dricker gott i varandras sällskap och väljer våra styrelsemedlemmar och medlemmar på andra poster.
Eventuella motioner ska vara oss tillhanda 4 veckor innan årsmötet.
Vi återkommer med förslag på mat och dryck.


Seminariet om stigmatiseringen i den svenska sjukvården

Du som vill se det ursprungliga seminariet: Se och även lyssna till programmet:
Medverkande var bl a:
Åsa Höij berättade om sig själv som egenerfaren i schizoaffektivt syndrom, och vad man själv som patient kan möta i vården. Det var mycket engagerande
Daniel Nejder, psykiater, om schizofreni och hur sjukdomen kan se ut för olika patienter.
Stigmatiseringsprocessen – vilka fördomar finns och hur uppkommer dessa?
Daniel Tollin, specialistsjuksköterska/avd chef, Psykiatri. Ida Hall, specialistsjuksköterska/avd chef, Beroendeenhet.
Åsa Törnkvist, moderator, bitr verksamhetschef, Psykiatri, om vad som pågår nationellt.Kurt Nyberg, ordförande i IFS Uppsala; Diskriminering i samband med psykisk ohälsa – ett informationsmaterial. 


Aktiviteter där IFSdeltagit och samarbetat
 1. Kurt Nyberg var på träff med politiker och tjänstemän vid omsorgsnämnden Uppsala kommun. Det var cirka 15 föreningar utplacerade vid fem bord. Politikerna och tjänstemännen valde att cirkulera runt borden för att samtala med alla. 
Föreningarna talade om att de behöver veta mer om kommunens verksamhet och möjligheterna att prata med omsorgsnämndens kontaktperson. Till exempel vore det bra om man fick reda på när omsorgen lyckas bra så att personer återhämtar sig
 1. Styrelsen blev intervjuad av brukarrevisionen. De ställde frågor om den pågående satsningen på psykisk hälsa. Styrelsen förklarade att man inte hört talas om den och att detta är egendomligt. Det kan ha med dålig kännedom om vad FUL (HSO) gör. De får medel från denna satsning. Styrelsen ansåg att dessa medel borde hanteras av NSPH (Brukarnätverket).
 2. Förväntanslistan – den överenskommelse som har jobbats fram mellan psykiatrin och brukarnätverket NSPH - innebär att varje patient behöver veta vad man kan förvänta sig att möta i vården och vilka rättigheter man har. Listan behöver nu spridas till så många som möjligt. Vi tror att det skulle vara en bra möjlighet för IFS att dela ut denna förväntanslista till besökare på Psykiatrins Hus, särskilt som vi sitter i Brukarföreningarnas rum varje onsdag. På det sättet hoppas vi få bra samtal och nya medlemmar. Listan är nu klar
 3. Yvonne Lowerts föreläsning finns nu på hemsidan; www.ifs-uppsala.se. Gå gärna in och lyssna. Föreläsningen var mycket intressant och kändes välbehövlig. Hon gick igenom hur man ställer diagnos och när man måste vara försiktig för att inte ta fel. Yvonne fortsatte att berätta omkring den årliga intervju som man gör med patienter angående deras liv och levnadsvanor som påverkar hälsan. Hon vill besöka oss fler gånger för hon upplevde att det fanns mer att berätta.


Kommunal satsning på implementering av socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni

Den lokala arbetsgruppen för implementering av riktlinjerna har haft sitt sista möte för året. Den nya kontaktpersonen för Uppsala kommun, Elisabet Alphonce, har varit väldigt aktiv. Hon kommer att ordna 15 möten på boenden, där de boende och personal träffas och diskuterar hur riktlinjerna kan användas för att förbättra situationen för människor med schizofreni. Handläggarna på kommunen får en egen halvdag.
Programmet innehåller en själverfarens berättelse, basfakta och workshop.
Vi hoppas att det kommer att fungera bra och inspirera andra kommuner att göra något nästa år. 

Elisabet Alphonce har också gjort en intressant undersökning bland boendestödjarna i Uppsala. Dessa har redovisat läget för sina klienter på en rad områden. Hon kommer och berättar om denna undersökning i mars nästa år.

onsdag 13 november 2019

Prov IFS Uppsala

Vi prövar blogger som vertyg för att göra vår hemsida.

 • Vi har redan fyra redaktörer
 • Vi testar att låta alla göra vad de vill
 • Vi kopierar över material från hemsidan
 • Vi experimenterar med upplägget av sidorna
 • Vi gör en ny meny
 • Vi har också möjlighet att göra blogginlägg