onsdag 14 april 2021

Löpningen som inspirerande centralpunkt Måndag 19 april kl 18

Patrick Bergenvall som är en av drivkrafterna bakom Öppen Scen på Verkstan, berättar om sitt liv med långdistanslöpning som sin väg till bra mående. Han bortser från det mesta som inte gör honom glad, han springer i skogen och motionerar på annat sätt när det går. Hans innebandylag har tagit paus under pandemin annars är han fullt engagerad även där.

lördag 20 mars 2021

Förbundsjuristen får ordet 24 mars kl 18.oo

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist berättar om vad hon gör och vanliga frågor som hon får. Bland annat om God man-problematiken som vissa av våra medlemmar har varit med om. Komoch ställ frågor.

Digitalt Onsdag 24 mars kl 18.oo i Vårt föreläsningsrum

Se hennes powerpoint och hör föreläsningen  


onsdag 10 mars 2021

Telefonen till akutpsykiatrin

Har du erfarenhet av att ringa till akuten? Hur tycker du att det fungerar? Bör det finnas möjligheter att kontakta akuten istället för att åka in och sätta sig i väntrummet?

Psykiatrin försöker strypa telefonerandet till akuten som har ökat de senaste åren och speciellt sedan den Nationella Hjälplinjen lades ner i början av förra året. Man har tagit bort telefonnumret på hemsidan och hänvisar de som vill nå akuten till växeln. Detta lär inte vara populärt hos personalen på akuten, eftersom det blir en internlinje som används då.

Attention i Uppsala har startat en namnlista för att uppvakta sjukhusstyrelsen med en begäran att det borde finnas en person som är ansvarig för en telefonlinje direkt till akutpsykiatrin. Så här skriver man: Personalen kan med nuvarande bemanning sällan svara i telefonen, och på telefonsvararen hänvisar man till 1177 och 112 eller ett fysiskt besök på akutmottagningen.  

1177 för Region Uppsala har klart och tydligt sagt att de inte kan hantera den här typen av samtal och vill i stället göra det omvända, det vill säga hänvisa till specialistpsykiatrin. De ser heller inte att det är realistiskt att utbilda sin personal eftersom detta skulle behöva ske över hela landet (se UNT 20/2).  

Att ringa 112 upplevs av många som dramatiskt och därför sällan ett alternativ.

Listan hade den 10/3  417 underskrifter. Om ni går in på länken så kan ni följa antalet.

söndag 7 mars 2021

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

 Återhämtningsguiden för anhöriga kom ut i Höstas. Den är producerad av NSPH Skåne. Innehållet är spännande med många individuella vittnesmål av hur det kan vara att vara anhörig. Vi har den tillgänglig i Brukarföreningarnas rum i  Psykiatrins Hus där vi håller öppet onsdagar 12-16.

"Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen."

onsdag 3 februari 2021

Att vara förvaltare till en anhörig

 Förvaltarskap och att vara förvaltare till en anhörig

Tisdag 9 februari kl 18:00 föreläsning via web

Se PDF från färeläsningen

Yar är förvaltare åt sin anhörige. Hon kommer berätta om sina erfarenheter så här långt av att vara förvaltare. 

Hon kommer bland annat berätta lite om vad förvaltarskapet innebär rent praktiskt och också hur hon tycker att det är att vara  anhörig och förvaltare.

Hennes presentation kommer vara ca 15-20 minuter lång och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor


Varmt välkomna!

onsdag 20 januari 2021

Studiecirklar planerade

Webbbaserad studiecirkel om bemötande

IFS planerar en webbaserad studiecirkel som utgår från Rättighetslistan, även kallad Förväntanslisten som koncentrerar sig på hur vi blir bemötta och vad vi kan kräva när vi möter vården. Vi har tryckt upp en liten broschyr som finns att hämta på olika träffpunkter i Uppsala .Du kan också hämta broschyren på Psykiatrins Hus, Brukarföreningarnas rum onsdagar kl 12-15. Både själverfarna, anhöriga och profession är välkomna att delta i cirkeln. Ni är välkomna att redan nu anmäla intresse till Kurt Nyberg: e-post kurt55nyberg@gmail.com eller tel 073 073 46 52.

Studiecirkeln planeras in i vår och vi återkommer med mer detaljerad information i nästa Medlemsblad.

 

Webbaserad anhörigcirkel tillsammans med Röda Korset

Det har länge varit på tal med ett samarbete mellan IFS och Röda Korset. Nu ser det ut att bli av! Det kommer att bli en renodlad anhörigcirkel vilket vi har flaggat för under en längre tid. Vi har anledning att tro att det finns ett stort behov av en sådan cirkel och att den digitala webblösningen på träffarna kan fungera väldigt väl. Vi planerar för fem träffar ev. fler om deltagarna vill. Max 8 deltagare. Anmäl intresse senast 10 mars till Linda Sundell: e-post linda.sundell12@gmail.com eller tel 073 690 29 46 (telefon endast kvällstid) eller Anki Kärker,anhorigstod.uppsala@redcross.se, tel 073 444 84 66

Anhörig är du som stöttar någon med psykosproblematik och är släkt, förälder, barn, kompis, granne eller partner.

Kursen startar 17 mars kl 18-20.