onsdag 10 maj 2023

Tarja Leena Kirvesniemi om Psykossektionens arbete

 Tid: Medlemsmöte 15 maj kl 18-20

Plats: Kungsgatan 62, 5:e våningen, "Storan"

Vi spelade in hela mötet: Lyssna

Tarja Leena Kirvesniemi  är biträdande verksamhetschef för Psykosvård och rättspsykiatrisk vård. Hon kommer att berätta om vad som är på gång inom hennes sektion, bl a om arbetet med Vårdförlopp schizofreni, samt om den nya rättspsykiatrin Bergården som öppnas vid årsskiftet.


Webinarium: Psykossjukdom och inflammation i hjärnan 25 maj

NÄR: Torsdagen den 25 maj kl 18.00-19.30 

LÄNK: https://oru-se.zoom.us/j/66468917463 

PRIS: 0 FÖRELÄSARE: Susanne Bejerot och Mats Humble 

IFS har blivit inbjudna att sprida denna information:

I detta webinarium kommer Susanne Bejerot (psykiater, senior professor vid Örebro Universitet och KBT-psykoterapeut) och Mats Humble (pensionerad psykiater, medicine doktor och aktiv forskare) att berätta om var forskningen befinner sig idag avseende psykossjukdom och inflammation. 

De kommer också att berätta om en nyligen avslutad studie där de behandlade en liten grupp om nio personer med schizofreni med läkemedlet rituximab i tillägg till deras ordinarie antipsykotiska behandling. De har också nu startat en stor placebokontrollerad studie där personer med psykossjukdom från hela landet välkomnas att delta.

 ---- Från programbladet 

Schizofreni är en allvarlig sjukdom och trots att dagens mediciner kan bidra till att hålla psykossymtomen i schack kvarstår ofta besvärliga symtom som orkeslöshet, initiativlöshet och nedstämdhet. Läkemedelsbiverkningarna bidrar dessvärre till att många inte heller vill ta medicinerna. Personer med schizofreni har förutom de psykiska symtomen också en ökad sjuklighet i bland annat immunologiska sjukdomar. 

På senare år har ett samband mellan inflammation, autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera forskningsstudier och förra året publicerades över 150 vetenskapliga artiklar inom fältet. Vissa forskare tror att schizofreni är en autoimmun sjukdom som drabbar hjärnan och som leder till hjärnsymtom i form av till exempel hallucinationer, initiativlöshet och nedstämdhet. 

 I detta webinarium kommer vi att berätta om var forskningen befinner sig idag avseende psykossjukdom och inflammation. Vi kommer också berätta om en nyligen avslutad studie där vi behandlade en liten grupp om nio personer med schizofreni med läkemedlet rituximab i tillägg till deras ordinarie antipsykotiska behandling. 

Deltagarna fick rituximab vid ett tillfälle och 7 av 9 upplevdes som mycket förbättrade. En person med schizofreni som deltog i studien berättar om sin påtagliga förbättring i SVT, se och hör henne berätta på följande länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/charlotte-i-orebro-far-ms-medicin-mot-sin-schizofreni-helt-plotsligt-far-man-tillbaka-ett-liv  

Vi har nu startat en stor placebokontrollerad studie där personer med psykossjukdom från hela landet välkomnas att delta. Deltagarna (18-55 år) kommer att lottas till att antingen få en dos koksalt i dropp eller en dos rituximab och följas under ett halvt år. Rituximab är ett välbeprövat inflammations-hämmande läkemedel som ofta används vid MS och vid svår ledgångsreumatism. Det har funnits på marknaden i över 25 år och cirka 10 000 svenskar behandlas med läkemedlet årligen. Vår forskning stöds av Torsten Söderbergs stiftelse, Hjärnfonden och Vetenskapsrådet. 

Susanne Bejerot är psykiater, senior professor vid Örebro Universitet och KBT-psykoterapeut. Hon har tidigare främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och PANS/PANDAS men på senare år intresserat sig för behandling av schizofreni. Hon har i sin forskning tagit fram samt översatt flera bedömarinstrument för psykiatriskt bruk. Hon har publicerat ett 90-tal vetenskapliga artiklar. 

 Mats Humble är pensionerad psykiater, medicine doktor och aktiv forskare. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har varit framträdande i debatten om D-vitaminets roll för hälsa. Han är väl insatt i den senaste Immunologiska forskningen vid psykisk sjukdom. Han är en av två läkare, som byggt upp psykiatriutbildningen för läkarstudenter vid Örebro universitet.

onsdag 19 april 2023

Medlemsblad 2 2023

Här är länken

Infoteket har en kväll om Schizofreni 26/4 kl 18-20

Kväll om schizofreni, anordnad av Infoteket och IFS: 26 april kl 18-20. Infoteket och visningstorget finns på Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. Åsa Konradsson Geuken kommer att berätta om sin erfarenhet som anhörig och sin forskning om schizofreni. Kurt, Maj och Linda deltar med varsin Levande Bok.sa Detta sker i samverkan med Hjärnkoll Uppsala län. Alla är välkomna!

Rösthörargrupp i Uppsala

Hej alla ni som är kopplade till eller har rösthörarsymptom. Onsdagen 3:e maj, tisdagen 16:e maj samt tisdagen 30:e maj kl 17:00, träffas vi i en rösthörargrupp för dem som har haft och har problematik på detta område. Nu i vår är kursen enbart öppen för de som hör och har hört röster. Alla tillfällena på Initicia Kungsgatan 70 D Uppsala. Röster kan vara obehagliga, störande och hotfulla och kan medföra en drastiskt sänkt livskvalité. Ofta är tung medicinering ett alternativ. Men det är inte alltid medicinering är något som hjälper! Denna rösthörargrupp startar vi för att människor med den här problematiken ska få prata och dela med sig av sina erfarenheter i en trygg miljö. Om du har haft röster men nu har kontroll över dem, är du varmt välkommen då du kan vara en inspirationskälla för dem som har problem idag. Andreas och Maj leder gruppen. Anmäl dig till Kurt: 073 073 46 52, e.post: kurt55nyberg@gmail.com

Ett liv värt att leva - Vår kampanj

 I höstas kom utvärderingen av Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Det var ingen trevlig läsning med tanke på hela riket som visade på en väldigt stor ojämlikhet i vården mellan olika regioner och kommuner. 

Schizofreniförbundet har startat en kampanj: Ett liv värt att leva tillsammans med alla lokalföreningar. Förbundet vill involvera alla distrikt och lokalföreningar för att förbättra vård och insatser och låta detta tillämpas i hela landet. En arbetsgrupp har tagit fram en del material som kan användas t ex till brevmallar utifrån att man själv på ett personligt sätt kan uttrycka sig till politiker och myndigheter för att påverka de rådande förhållandena.

IFS Uppsala håller på att starta en projektgrupp där vi söker medlemmar som vill engagera sig i arbetet med kampanjen på en regional och kommunal nivå. Vill du vara med? Kontakta Linda Sundell, 073- 690 29 46, mail: linda.sundell12@gmail.com eller Kurt Nyberg, 073 073 46 52, mail: kurt55nyberg@gmail.com 

tisdag 14 mars 2023

Samsjuklighet - i bred betydelse blir temat för Psykiatriveckan v 45

 Planeringen av Psykiatriveckan 2023 är igång, och årets tema är Samsjuklighet - i bred betydelse. Därför vill Hjärnkoll ställa frågan: Vad kan samsjuklighet vara?  

Hur kan det vara om man har psykisk ohälsa och beroendeproblem, andra somatiska eller psykiska diagnoser samtidigt?
 
Förslag på idéer, innehåll och föreläsare under dagarna tas tacksamt emot!
Vid vårt nästa planeringsmöte den 11 april kommer era förslag att tas upp.

Sänd dina förslag till Hjärnkoll info@hjarnkoll-uppsalalan.se
som svarar på frågor och funderingar.

Psykiatriveckan äger rum under v 45.  Här i Uppsala Län samverkar Hjärnkoll med framförallt Region Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan för att arrangera veckan. 
Förra årets föreläsningar, under temat Tillsammans för en bra psykiatri
4 dagar och 5 filmer, finns att se på Hjärnkolls Youtubekanal