onsdag 14 september 2022

Medlemsbladet nr 4 2022

 Medlemsblad  4, 2022

Höstfest söndagen 18 sep kl 13.00

Träsklandet - Kvällsöppet på Valegården/Verkstan 10 oktober kl. 18‐20

Levande bok - Måndag 21 november kl 18‐20 på Verkstan/ Valegården 

Läs mer på länken


onsdag 31 augusti 2022

Levande bok - vad är det?

Levande bok innebär att människor får chansen att möta dig då du berättar om en särskild upplevelse i livet. Det kan bli ett möte mellan två eller flera, max 15 åhörare, som ställer frågor till dig. Frågorna kan vara oväntade, men de skall ansluta till den titel du valt för din presentation. Ibland kan du få frågor som du inte vill svara på och då säger du bara det. Ofta kan frågorna ge dig nya perspektiv på din berättelse. Det utvecklar din erfarenhetskunskap att fundera kring dem.

Att vara Levande bok ger möjlighet till utveckling, eftersom man kan få frågor som väcker viktiga tankar som man kan lägga till i sin egen berättelse.

IFS Uppsala ordnar en kurs för medlemmarna i att vara Levande bok. Så här går det till: Du väljer en titel som levande bok. Du berättar något om en erfarenhet som betytt mycket för dig. (max 5 minuter). Därefter är det åhörarnas tur att ställa frågor kring temat. Sessionen avslutas efter 20 minuter

Vi berättar turvis för varandra i grupper om max fem personer. Så blir det flera anmälda till kvällen gör vi flera grupper. Att vara Levande bok för varandra är ett bra sätt att lära känna varandra och det skapar en fin vi-känsla.  Efter detta pratar vi tillsamman om vad vi varit med om, hur det känns och saker en kan tänka på när en är Levande bok. Till exempel finns det olika sätt att förklara varför man inte vill svara på vissa frågor.


Höstens aktiviteter

 

Länken till Medlemsblad 3 

Samtliga våra medlemsblad läggs upp på sidan Medlemsblad

 Nästa medlemsblad kommer att tryckas och distribueras i slutet av nästa vecka.

Några av höstens aktiviteter. 

  • Höstfest söndag 18 sept kl 13.00 hålls på Verkstan/Valegården Alsikegatan 6 i Uppsala.
  • IFS kvällsöppet på Verkstan/Valegården 10/10 kl.18-20 Ludvig Mörk presenterar och diskuterar en speidé som han jobbar med. Där kan man möta utmaningar som har med psykisk ohälsa att göra. 

 

onsdag 13 april 2022

Kommande aktiviteter med IFS

Besök på  Infoteket  den 25 april kl 15.30
IFS gör ett livebesök på Infoteket som ligger vid Kungsgärdets vårdcentral. Vi gör besöket den 25 april kl 15.30.

 Matlagning med IFS den 16 maj kl 18-20 
Kvällsöppet på Valegården/Verkstan med enkel matlagning 16 maj kl 18-20 Vi gör förrätt, huvudrätt och efterrätt vegetarisk måltid.

Sommarfest 8 juni kl 18.00 
På Valegården/Föreningen Verskstan.  Michael Jestin Funktionsrätt Uppsala kommun kommer som gäst,

Har du några tankar om vad vi kan prat med politiker om
Vi skrev det här brevet till föreningarna i Brikarnätverket och söker samarbete.

Finns intresse i er förening för att vara med och anordna en träff med politiker som handlar specifikt om psykiatrifrågor i vård och omsorg?


På NSPH-mötet den 7 april väckte IFS frågan om det fanns intresse/planer i föreningarna om att driva frågor gentemot politiken inför valet i höst. Vill er förening göra gemensam insats för att påverka politiken? Svara senast 30 april till info@ifs-uppsala.se så börjar vi planera ett möte.

Eftersom vi erfarit att psykiatrins budget är väldigt begränsad, så att det inte finns möjlighet att genomföra politikers eller föreningars förslag, så vill vi ha en diskussion med politiken om hur medel ska fördelas. Psykiatriambulansen(PAM), Peer Support och självvald inläggning är några exempel på förslag som kan förbättra tillgänglighet och brukarinflytande i linje med nationella satsningar. 

Självvald inläggning är en metod som förvandlar patientens syn på inläggning och som forskningen visar minskar antalet inläggningsdagar och framför allt minskar behov av tvångsvård. Forskning har bedrivits bland annat i Stockholm och det har resulterat i att politiken där har bestämt att självvald inläggning ska praktiseras på varje psykiatrisk klinik med slutenvård.

Peer supporters har vi fått upp på HSVOs dagordning, men vi behöver försäkra oss om att pengar öronmärks för denna typ av tjänster. Det är en viktig erfarenhet som gjorts i andra delar av landet

Under benämningen prehospital vård har man utrett PAM och funnit att det inte finns tillräckliga medel för en sådan. Därför planerar psykiatrin för mobila team. Det gäller att kvaliteten på dessa mobila team blir tillfredsställande för olika patienters behov.  Till exempel i Socialstyrelsens riktlinjer för Schizofreni finns mobil verksamhet väl beskriven och har hög prioritet. Den inledande kostnaden kan vara hög men man räknar med att resultatet blir bättre omhändertagande och mindre antal inläggningar som på sikt ger flera vinster i form av minskade kostnader och bättre mående hos patienterna.

onsdag 6 april 2022

torsdag 24 februari 2022

Peer Support fungerar i Borås 21 mars kl 18.00

 Föreläsning Måndag 21 mars kl 18.00. Digitalt möte i Vårt föreläsningsrum

Personlig Egenerfaren Resurs, en Peer, är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin. Det är en anställd med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som fungerar som kamratstödjare åt en eller flera patienter som behöver lite extra stöd förutom från den ordinarie personalstyrkan.

Stefan Scott-Johansson är en Peer inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara kamratstödjare.  

Medverkar gör också Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på SÄS i Borås.

Psykiatrin i Uppsala är nu intresserade av att veta hur Peer Support fungerar så vi får se vad som händer. 

Anmäl dig till Linda 073 690  29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com


 

 


onsdag 16 februari 2022

Årsmöte för IFS Uppsala län 21 februari kl 18.00

IFS kommer att hålla årets årsmöte helt digitalt. Årsmöteshandlingarna finner du här nedan:

 
Anmäl dig till årsmötet genom att skriva till