onsdag 13 april 2022

Kommande aktiviteter med IFS

Besök på  Infoteket  den 25 april kl 15.30
IFS gör ett livebesök på Infoteket som ligger vid Kungsgärdets vårdcentral. Vi gör besöket den 25 april kl 15.30.

 Matlagning med IFS den 16 maj kl 18-20 
Kvällsöppet på Valegården/Verkstan med enkel matlagning 16 maj kl 18-20 Vi gör förrätt, huvudrätt och efterrätt vegetarisk måltid.

Sommarfest 8 juni kl 18.00 
På Valegården/Föreningen Verskstan.  Michael Jestin Funktionsrätt Uppsala kommun kommer som gäst,

Har du några tankar om vad vi kan prat med politiker om
Vi skrev det här brevet till föreningarna i Brikarnätverket och söker samarbete.

Finns intresse i er förening för att vara med och anordna en träff med politiker som handlar specifikt om psykiatrifrågor i vård och omsorg?


På NSPH-mötet den 7 april väckte IFS frågan om det fanns intresse/planer i föreningarna om att driva frågor gentemot politiken inför valet i höst. Vill er förening göra gemensam insats för att påverka politiken? Svara senast 30 april till info@ifs-uppsala.se så börjar vi planera ett möte.

Eftersom vi erfarit att psykiatrins budget är väldigt begränsad, så att det inte finns möjlighet att genomföra politikers eller föreningars förslag, så vill vi ha en diskussion med politiken om hur medel ska fördelas. Psykiatriambulansen(PAM), Peer Support och självvald inläggning är några exempel på förslag som kan förbättra tillgänglighet och brukarinflytande i linje med nationella satsningar. 

Självvald inläggning är en metod som förvandlar patientens syn på inläggning och som forskningen visar minskar antalet inläggningsdagar och framför allt minskar behov av tvångsvård. Forskning har bedrivits bland annat i Stockholm och det har resulterat i att politiken där har bestämt att självvald inläggning ska praktiseras på varje psykiatrisk klinik med slutenvård.

Peer supporters har vi fått upp på HSVOs dagordning, men vi behöver försäkra oss om att pengar öronmärks för denna typ av tjänster. Det är en viktig erfarenhet som gjorts i andra delar av landet

Under benämningen prehospital vård har man utrett PAM och funnit att det inte finns tillräckliga medel för en sådan. Därför planerar psykiatrin för mobila team. Det gäller att kvaliteten på dessa mobila team blir tillfredsställande för olika patienters behov.  Till exempel i Socialstyrelsens riktlinjer för Schizofreni finns mobil verksamhet väl beskriven och har hög prioritet. Den inledande kostnaden kan vara hög men man räknar med att resultatet blir bättre omhändertagande och mindre antal inläggningar som på sikt ger flera vinster i form av minskade kostnader och bättre mående hos patienterna.

onsdag 6 april 2022