Bli medlem

Bli medlem i IFS Uppsala

Årsavgiften;
200 kr för enskild medlem
300 kr för familj
100 kr för arbetslös, sjukskriven, mm
0 kr för ny medlem första året

E-post för mera info: info@ifs-uppsala.se

Betala in på IFS´s postgiro 4613782-4 och ange ditt namn, adress och
gärna e-mailadress om du har sådan.

Du kan också ringa någon i styrelsen och anmäla ditt intresse
att vara med i våran förening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar