onsdag 1 april 2020

Medlemsblad 2 2020

Se det som pdf.


Medlemsbladet
IFSUppsala
Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoseR
Nr 22020
__________________________________________________________________
Ny styrelse IFS
På årsmötet 17 februari valdes en ny styrelse som nu konstituerats:

Ordförande Kurt Nyberg tel: 073 073 46 52, e-post: kurt55nyberg@gmail.com
Sekreterare Elbert Alfredsson tel: 073 805 43 10
Kassör Linda Sundell tel: 073 690 29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com
Övriga styrelsemedlemmar
Lina Henriksson tel: 072 021 99 47, e-post: rocklina@hotmail.com
Beatrice Thorsell tel: 076 084 87 81 e-post: bea.carleson@live.se
Tim Öhlund tel: 070 745 56 54 e-post: tim.ohlund@me.com
Suppleanter
Ylva Augustinsson tel: 073 034 14 00 e-post: augustinssonylva@gmail.com
Christer Busch tel: 070 763  330  90 e-post: busch@stepit.com

Medlemsmöte med Elisabet Alphonce
Tisdag 17 mars kl 18.00, Studieförbundet Vuxenskolan (Kungsängsgatan 12).

E lisabet Alphonce, utvecklingsledare inom Uppsala kommuns socialpsykiatri, föreläser och samtalar utifrån temat "Kraft att växa"där hon berättar om implementeringen av Vård och Insatsprogrammet vid schizofreni, samt om den tidigare behovsinventeringen för målgruppen. I det efterföljande samtalet delar vi utvecklingsidéer och erfarenheter med varandra, och tänker nyskapande framåt.

Vi bjuder på frukt och smörgåsar att äta före eller under mötet.

Cafékvällar på Valegården(Alsikegatan 6, Buss 10 mot Ikea)
Måndagar 27 april och 11 maj

Ytterligare två cafékvällar kommer att hållas denna termin.Meningen äratt alla våra medlemmar skall att träffas och utbyta tankar. Du bjuds på mackor, soppa och frukt.

Vi startade upp 20 januari med en filmkväll då vi såg Kungen av Atlantis, vilken var väldigt uppskattad.

Den 27 april kommer Lina och Lars Henriksson att berätta lite om sina erfarenheter av psykiatrin i Dalarna.
Den 11 maj kommer vi att presentera radioserien Psykosen och vetenskapen,
lyssna lite grann och samtala.Alla är välkomna!

Studiecirkeln för själverfarna i Brukarföreningarna rum
Onsdagar kl 13.30-15.45
Under Vt-2019 hade vi en studiecirkel för själverfarna i Brukarföreningarnas rum på Psykiatrins hus. Nu är cirkeln igång igen men du kan hoppa in och delta eller komma och se hur vi har det.Vi kommer att använda Förväntanslistan och boken Återhämtning som kursmaterial. Men det är våra egna berättelser som driver kursen framåt. Möten, förståelse och igenkännande präglar gruppen. Vi är fyra som just nu deltar så det är gott om plats för fler.
Ny studiecirkel för anhöriga!
IFS kommer att anordna en studiecirkel för anhöriga, i samarbete med Röda Korset. Denna kommer att starta i slutet av mars eller början på april. Studiecirkeln kommer att ges på kvällstid
Vid intresse eller om du vill veta mer kan du ta kontakt med Linda Sundell på tel 073 690 29 46 och e-post: linda.sundell12@gmail.comeller Anki Kärker på tel 073 444 84 66, e-post anhorigstod.uppsala@redcross.se

Fadäsen med medlemsavgifterna
Medlemsavgifterna har krånglat och en del av våra medlemmar har fått felaktiga fakturor. De som har rätt till reducerad avgift har på grund av brister i datasystemet istället fått fakturor där de debiteras full avgift plus den reducerade avgiften. Somliga har betalat denna räkning och vi försöker klargöra vilka de är. De som betalat för mycket kommar att få tillbaka pengar. Några har fått ett brev från förbundet med en ursäkt och en ny faktura. Vi är ledsna för denna oreda.
Har du frågor om detta mejla kurt55nyberg@gmail.com eller smsa 0730734652


ISPS (International Society for Psychological Approaches to Psychosis)
-Vårmöte
Fredag 20 mars kl 9.30-16.00 i Stockholm ABF-huset på Sveavägen
Enligt dem själva: ”ISPS är en internationell organisation som stödjer psykologiska och
socialpsykologiska behandlingsmetoder för personer som lider av psykoser såsom schizofreni.
Vi medverkar till att få ut det bästa av möjliga lösningar för själverfarna och anhöriga genom att engagera oss i meningsfulla samarbeten med professionen.”
Norge har kommit långt med psykosvården och betraktas nu som världsledande för vård i
världsklass.
I Stavanger arbetar man med projektet TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser – och försöker upptäcka och behandla allvarlig psykisk sjukdom så tidigt som möjligt. Huvudmålet är att förkorta tiden mellan psykossymptom och behandlingsstart, särkilt för unga människor. Se exempeltips-info.com/. Man har nått goda resultat. Tiden mellan symptom och behandling är bara en månad och många flera blir helt friska jämfört med andra städer.

Är du intresserad av att åka så kontakta Linda Sundell, 073 690 29 46.
Personcentrerad vård i utveckling
Sveriges Radio gjorde  2017 en serie om  Psykosen och vetenskapen i Vetenskapsradion. Serien innehåller massor av högintressant material om vård av nyinsjuknade och möjligheter till tillfrisknande som är högre i till exempel Danmark och Norge.  Radioserien påpekade bland annat att det finns vetenskaplig evidens för att tidig upptäckt och god vård kan påverka möjligheten till ett gott liv för människor med psykosproblem.  
Sverige behöver rycka upp sig och SKR håller just nu på med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för nyinsjuknade  i  schizofreni. Det är en spännande process där man bland annat använder de nya webbaserade hjälpmedel som kommit med Vård och insatsplanerna se vardochinsats.se/. Den lokala arbetsgruppen för schizofreni där IFS Uppsala är representerad har varit med i remissen kring detta material.

Sveriege Kommuner och Regioner redogör så här för sitt arbete med Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:
 "Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:
  • De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
  • De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar