onsdag 20 januari 2021

Studiecirklar planerade

Webbbaserad studiecirkel om bemötande

IFS planerar en webbaserad studiecirkel som utgår från Rättighetslistan, även kallad Förväntanslisten som koncentrerar sig på hur vi blir bemötta och vad vi kan kräva när vi möter vården. Vi har tryckt upp en liten broschyr som finns att hämta på olika träffpunkter i Uppsala .Du kan också hämta broschyren på Psykiatrins Hus, Brukarföreningarnas rum onsdagar kl 12-15. Både själverfarna, anhöriga och profession är välkomna att delta i cirkeln. Ni är välkomna att redan nu anmäla intresse till Kurt Nyberg: e-post kurt55nyberg@gmail.com eller tel 073 073 46 52.

Studiecirkeln planeras in i vår och vi återkommer med mer detaljerad information i nästa Medlemsblad.

 

Webbaserad anhörigcirkel tillsammans med Röda Korset

Det har länge varit på tal med ett samarbete mellan IFS och Röda Korset. Nu ser det ut att bli av! Det kommer att bli en renodlad anhörigcirkel vilket vi har flaggat för under en längre tid. Vi har anledning att tro att det finns ett stort behov av en sådan cirkel och att den digitala webblösningen på träffarna kan fungera väldigt väl. Vi planerar för fem träffar ev. fler om deltagarna vill. Max 8 deltagare. Anmäl intresse senast 10 mars till Linda Sundell: e-post linda.sundell12@gmail.com eller tel 073 690 29 46 (telefon endast kvällstid) eller Anki Kärker,anhorigstod.uppsala@redcross.se, tel 073 444 84 66

Anhörig är du som stöttar någon med psykosproblematik och är släkt, förälder, barn, kompis, granne eller partner.

Kursen startar 17 mars kl 18-20.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar