fredag 13 januari 2023

Psykosvårdens anhörigträffar

För dig som har en anhörig som har kontakt med Psykosvårdens öppenvårdsmottagning 1A eller 1B på Akademiska sjukhuset så inbjuder vi nu anhöriga och närstående till träffar.

Vi kommer att ta upp olika teman som vanliga svårigheter i vardagen p.g.a
psykossjukdom, symtom på psykossjukdom och att leva med psykossjukdom.

Vi träffas 7 onsdagar var 14:e dag med start 15/2 kl.18-20 psyki atrins hus
ingång10 anmälan senast den 8/2 till

kerstin.jonsson@akademiska.se 018-6118972 kurator 1A

annika.akvist@akademiska.se 018-6118865 kurator 1B

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar