onsdag 28 februari 2024

Om Samsjuklighet - ett seminarium den 12 mars på Infoteket

“Samsjuklighet”, i den bredaste förståelsen, var temat för Psykiatriveckan 2023 och kommer att vara det i år också. För att samla in reaktioner på veckans presentationer har Hjärnkoll tillsammans med Infoteket ordnat ett seminarium som kommer att ta upp många av brukarnas synpunkter och tillsammans med publiken samtala om vilka frågor som vi bör ta upp på årets Psykiatrivecka. Ambassadörer från Hjärnkoll och representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun sitter i panelen. Där deltar även Roland Säll som är områdeschef för psykiatrin i Region Uppsala, samt Monica Lundberg som är enhetschef på beroendeenheten vid Uppsala kommun. Läs mer på Hjärnkoll Uppsalas hemsida där du under länken “Psykiatriveckan” hittar filmer från hela veckan 2023.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar