söndag 7 mars 2021

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

 Återhämtningsguiden för anhöriga kom ut i Höstas. Den är producerad av NSPH Skåne. Innehållet är spännande med många individuella vittnesmål av hur det kan vara att vara anhörig. Vi har den tillgänglig i Brukarföreningarnas rum i  Psykiatrins Hus där vi håller öppet onsdagar 12-16.

"Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar