onsdag 9 februari 2022

Möte om brukarinflytande 15 febrari kl 18.00

 Välkommen till Vårt föreläsningsrum. Vi gästas av Karolina Mark och vi kommer bland annat att ta upp tanken nedan. 

 

Ett Brukarråd för psykiatri med Sjukhuset, Regionen och Kommuner

  • Brukarföreningarna har inte energi för att vara med på brukarråd på onödiga nivåer
  • Det behövs en möjlighet för föreningarna att möta alla som har inverkan på vård och omsorg.
  • Föreningarna har många erfarenheter som knyter an till världen utanför sjukhuset
  • Socialstyrelsens riktlinjer är ett viktigt redskap för att påverka vården.
  • Riktlinjerna fokuserar en del på samverkan mellan Regionen och kommunerna

Hur kan vi som förening vara med att påverka utvecklingen av vård och omsorg inom psykiatri och socialpsykiatri? Vi får reda på en hel del saker när vi pratar med våra medlemmar. Det kan handla om människors besvär med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, sjukvård, boendestöd, socialtjänst, god man etc. Människor är helt enkelt inte bara psykiatripatienter, trots att de har en diagnos. De använder en hel del av det samhällsstöd som finns och de upplever dess för- och nackdelar.

Vi kallar oss för brukarföreningar, dels för att vi representerar brukare(användare) men också för att vi deltar i brukarråd. En brukare är mer än en patient, det handlar om att utnyttja en rad av samhällets resurser, där sjukvården bara är en av facetterna. Ett brukarråd för psykiatri bör behandla alla aspekter av samhällsstöd för att ge deltagarna ett rimligt fokus.

Därför borde man utvidga brukarrådet för verksamhetsområde psykiatri till att omfatta deltagare från Akademiska sjukhuset, Regionens kunskapsstyrning och kommunerna. Eventuellt borde även FK, AF, överförmyndarnämden och andra samhällsorgan vara med för att diskussionen skall bli helgjuten.

Socialstyrelsens riktlinjer betonar en starkare samverkan kring den personcentrerade behandlingen. Föreningarna kan ofta peka på riktlinjerna när de föreslå att åtgärder skall göras för att förbättra vård och omsorg. Med ett nytt bredare brukarråd skulle många vinster kunna hämtas hem.Vänligen

Kurt Nyberg Ordf IFS Uppsala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar