torsdag 24 februari 2022

Peer Support fungerar i Borås 21 mars kl 18.00

 Föreläsning Måndag 21 mars kl 18.00. Digitalt möte i Vårt föreläsningsrum

Personlig Egenerfaren Resurs, en Peer, är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin. Det är en anställd med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som fungerar som kamratstödjare åt en eller flera patienter som behöver lite extra stöd förutom från den ordinarie personalstyrkan.

Stefan Scott-Johansson är en Peer inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara kamratstödjare.  

Medverkar gör också Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på SÄS i Borås.

Psykiatrin i Uppsala är nu intresserade av att veta hur Peer Support fungerar så vi får se vad som händer. 

Anmäl dig till Linda 073 690  29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com


 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar