onsdag 31 augusti 2022

Levande bok - vad är det?

Levande bok innebär att människor får chansen att möta dig då du berättar om en särskild upplevelse i livet. Det kan bli ett möte mellan två eller flera, max 15 åhörare, som ställer frågor till dig. Frågorna kan vara oväntade, men de skall ansluta till den titel du valt för din presentation. Ibland kan du få frågor som du inte vill svara på och då säger du bara det. Ofta kan frågorna ge dig nya perspektiv på din berättelse. Det utvecklar din erfarenhetskunskap att fundera kring dem.

Att vara Levande bok ger möjlighet till utveckling, eftersom man kan få frågor som väcker viktiga tankar som man kan lägga till i sin egen berättelse.

IFS Uppsala ordnar en kurs för medlemmarna i att vara Levande bok. Så här går det till: Du väljer en titel som levande bok. Du berättar något om en erfarenhet som betytt mycket för dig. (max 5 minuter). Därefter är det åhörarnas tur att ställa frågor kring temat. Sessionen avslutas efter 20 minuter

Vi berättar turvis för varandra i grupper om max fem personer. Så blir det flera anmälda till kvällen gör vi flera grupper. Att vara Levande bok för varandra är ett bra sätt att lära känna varandra och det skapar en fin vi-känsla.  Efter detta pratar vi tillsamman om vad vi varit med om, hur det känns och saker en kan tänka på när en är Levande bok. Till exempel finns det olika sätt att förklara varför man inte vill svara på vissa frågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar