onsdag 8 mars 2023

Rösthörargrupper - en verksamt recept

 

Ganska många i vårt samhälle hör röster. Långt ifrån alla störs av dem. Men en del har röster som del i en schizofrenidiagnos, och andra hör röster för att de har ett obearbetat trauma.
2013 gav RSMH och Psykaitrin i Uppsala ut en bok som är avsedd att användas av rösthörargrupper som studiematerial. Den användes bara ett kort tag innan psykiatrin tappade intresset för att vara med och driva rösthörargrupper.  Jag undrar om det inte kunde vara klokt av psykiatrin att titta på detta igen.
IFS vet att mediciner mot schizofreni skrivs ut mot röster och inte tas bort trots att rösterna inte påverkas. Det verkar orimligt. Rösthörare borde få prova olika strategier för att hantera sina röster.

Nedan har jag samlat några länkar som vittnar om goda resultat av att gå i rösthörargrupper, samt om att man har med sådana i behandlingen i vissa landsting.
 
SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR RÖSTHÖRARE - Ett studiematerial framtaget av Elisabet Alphonce Denna självhjälpsbok är tänkt både för dig som hör röster likväl som för dig som arbetar med rösthörare. Här finns strategier som bland annat bygger Marius Romme och Sandra Eschers forskning om rösthörande. Strategierna kan hjälpa till att få kontroll över rösterna så att de inte längre är enerverande eller hotfulla mot rösthöraren.

Hör du röster? Att höra inre röster behöver inte nödvändigtvis likställas med psykisk sjukdom. Special Nest berättar om ett lika tabubelagt som vanligt förekommande fenomen.

Interview Marius Romme & Sandra Escher (English & Dutch Subtitles) Dessa är föregångsgestalter för ett socialspsykiatriskt synsätt

Livet vände med rösthörargrupp
Artikeln är hämtad från Tidningen Revansch, nummer 4 2021.
För Åsa Höij vände livet när hon kom till en samtalsgrupp för rösthörare. År av isolering var över. Idag deltar hon i en digital variant, och kan själv dela med sig av goda råd hon fått på vägen.


Att höra inre röster – som ingen annan kan höra – är vår tids bild av någon som har blivit vansinnig. Människor som hör röster medicineras ofta och mycket, många gånger med följden att inte bara rösterna försvinner utan också livskvalitet. Föreningen RSMH:s representant Ami Rohnitz skriver för ASP Bladet om detta angelägna ämne.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar