onsdag 19 april 2023

Rösthörargrupp i Uppsala

Hej alla ni som är kopplade till eller har rösthörarsymptom. Onsdagen 3:e maj, tisdagen 16:e maj samt tisdagen 30:e maj kl 17:00, träffas vi i en rösthörargrupp för dem som har haft och har problematik på detta område. Nu i vår är kursen enbart öppen för de som hör och har hört röster. Alla tillfällena på Initicia Kungsgatan 70 D Uppsala. Röster kan vara obehagliga, störande och hotfulla och kan medföra en drastiskt sänkt livskvalité. Ofta är tung medicinering ett alternativ. Men det är inte alltid medicinering är något som hjälper! Denna rösthörargrupp startar vi för att människor med den här problematiken ska få prata och dela med sig av sina erfarenheter i en trygg miljö. Om du har haft röster men nu har kontroll över dem, är du varmt välkommen då du kan vara en inspirationskälla för dem som har problem idag. Andreas och Maj leder gruppen. Anmäl dig till Kurt: 073 073 46 52, e.post: kurt55nyberg@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar