onsdag 19 april 2023

Ett liv värt att leva - Vår kampanj

 I höstas kom utvärderingen av Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Det var ingen trevlig läsning med tanke på hela riket som visade på en väldigt stor ojämlikhet i vården mellan olika regioner och kommuner. 

Schizofreniförbundet har startat en kampanj: Ett liv värt att leva tillsammans med alla lokalföreningar. Förbundet vill involvera alla distrikt och lokalföreningar för att förbättra vård och insatser och låta detta tillämpas i hela landet. En arbetsgrupp har tagit fram en del material som kan användas t ex till brevmallar utifrån att man själv på ett personligt sätt kan uttrycka sig till politiker och myndigheter för att påverka de rådande förhållandena.

IFS Uppsala håller på att starta en projektgrupp där vi söker medlemmar som vill engagera sig i arbetet med kampanjen på en regional och kommunal nivå. Vill du vara med? Kontakta Linda Sundell, 073- 690 29 46, mail: linda.sundell12@gmail.com eller Kurt Nyberg, 073 073 46 52, mail: kurt55nyberg@gmail.com 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar